wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Kosów Lacki

Rada Miasta i Gminy Kosów Lacki

Rada Miasta i Gminy

08-330 Kosów Lacki Dostęp do informacji publicznej następuje między innymi w drodze wstępu na posiedzenia Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki zgodnie z zapisami: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do: 3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Art. 7. 1. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze: 3) wstępu na posiedzenia organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad Rady publikowane jest w BIP Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki., ul.Kolejowa 2
Numer pokoju biura rady: pok. nr 10
Telefon centrala: 78-79-105 , wewnętrzny: w.104
Faks: 78-79-038
Adres strony WWW: www.kosowlacki.pl
e-mail:

Więcej >>