wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wiśniew

Urzędowe tablice ogłoszeń

Okreśœl interesujący Cię przedział czasowy
Od:
v
Do:
v
Wyszukaj po komórkach
Komórki prowadzące tablice:
v
Nazwa tablicy:
v
Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2020-01-222020-02-24Zawiadomienie w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziałyuwania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na "Budowie farmy fotowoltaicznej na dz. 238, 239, 240/1 w m. Mościbrody"
2019-12-30 Informacja Wójta Gminy Wiśniew w sprawie wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia śrendniej ceny jednostek paliwa w gminie Wiśniew na rok szkolny 2019/2020
2019-12-17 Plan kontroli podatkowej na rok 2020
2019-12-09 Uchwała RG Wiśniew (projekt) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wiśniew i zagospodarowania tych odpadów
2019-12-09  Projekt Uchwały Rady Gminy Wiśniew w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiśniew.
2019-09-02 Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie zmian urzędowych nazw miejscowości Łupiny, Śmiary, Mroczki, Daćbogi, Pluty, Tworki
2019-05-28 Podsumowanie 2018 roku - zagospodarowanie odpadów komunalnych
2019-05-15 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Wiśniew z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok
2019-04-26 Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach I w sprawie możliwości dokonania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych
2019-04-03 Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 3 kwetnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych gmny Wiśniew
Strona 1 of 11 (107 ogłoszeń)Poprzednia[1]23456791011Następna