wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wiśniew

Urzędowe tablice ogłoszeń

Okreśœl interesujący Cię przedział czasowy
Od:
v
Do:
v
Wyszukaj po komórkach
Komórki prowadzące tablice:
v
Nazwa tablicy:
v
Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-11-052019-11-14Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia 15 kV oraz złącza kablowego średniego napięcia w miejscowości Okniny
2019-11-042019-11-19Ogłoszenie Wójta Gminy Wiśniew w sprawie poddania konsultacji projektu Programu współpracy gminy Wiśniew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
2019-10-292019-11-15Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Wiśniew
2019-09-272019-11-16Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizajci przedsięwzięcia "Zabudowa systemami fotowoltaicznymi wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą na działce 175/1 w miejscowości Mościbrody gmina Wiśniew"
2019-09-02 Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie zmian urzędowych nazw miejscowości Łupiny, Śmiary, Mroczki, Daćbogi, Pluty, Tworki
2019-08-282019-12-09Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2019-06-242019-12-31Informacja w zakresie udzielonych ulg w podatkach lub opłatach w roku 2018
2019-06-242019-12-31Informacja o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w roku 2018
2019-05-28 Podsumowanie 2018 roku - zagospodarowanie odpadów komunalnych
2019-05-15 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Wiśniew z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok
Strona 1 of 11 (109 ogłoszeń)Poprzednia[1]23456791011Następna