wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Wiśniew

Urzędowe tablice ogłoszeń

Okreśœl interesujący Cię przedział czasowy
Od:
v
Do:
v
Wyszukaj po komórkach
Komórki prowadzące tablice:
v
Nazwa tablicy:
v
Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2020-09-23 Ogłoszenie w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy Wiśniew na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w 2021 roku
2020-09-17 Ekspertyza dotycząca podstawowych problemów wynikających z funkcjonowania fermy drobiu oraz obliczenia istotnych zanieczyszczeń z planowanej inwestycji na części działki nr ew. 390, w miejscowości Okniny, gmina Wiśniew, woj. mazowieckie
2020-09-162020-09-30Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwięcia polegającego na "Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200, MOP 5,5 MPa o długości 400m"
2020-09-022020-10-26Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagspodarowania przestrzennego gminy Wiśniew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2020-08-132020-12-31Zarządzenie 221/2020 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2020 r. zadań publicznych gm. Wiśniew z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
2020-07-09 Ogłoszenie konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2020 r. zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
2020-05-08 Ogłoszenie Wójta Gminy Wiśniew w sprawie dzierżawy gruntów rolnych stanowiący własność Gminy Wiśniew. Działki 242, 248 w miejscowości Wiśniew-Kolonia
2020-05-08 Ogłoszenie Wójta Gminy Wiśniew w sprawie dzierżawy gruntów rolnych stanowiący własność Gminy Wiśniew. Działki 214 w miejscowości Wiśniew-Kolonia
2020-03-31 Ogłoszenie o wynikach naboru kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na reazliację zadań publicznych w 2020 roku
2020-03-31 Zarządzenie 173/2020 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie unieważenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2020 r. zadań publicznych gm. Wiśniew z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Strona 1 of 12 (119 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567101112Następna