wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Przedszkole Miejskie Nr 6 im. Jeana de La Fontaine'a w Olsztynie

Czym się zajmujemy

Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole nastawionych na osiąganie sukcesu.
Rodzice są współautorami życia przedszkola.
Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi.
Praca wychowawczo-dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz programy zatwierdzone przez MEN i programy autorskie.
Przedszkole umożliwia dzieciom wyrównanie szans edukacyjnych oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska prowadząc systematyczną współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz zatrudnia nauczyciela logopedę, który prowadzi zajęcia z dziećmi wymagającymi ćwiczeń w rozwijaniu sprawności językowej.
W przedszkolu na życzenie rodziców prowadzone są dodatkowe zajęcia:
zajęcia rytmiczno - taneczne,
nauka języka angielskiego,
nauka języka francuskiego,
nauka tańca współczesnego,
nauka gry w szachy,
zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności plastyczne,
edukacyjne zabawy komputerowe,
terapia pedagogiczna
gimnastyka korekcyjna.
Praca w tych zespołach prowadzona jest na podstawie programów autorskich osób prowadzących zajęcia.
Raz w miesiącu organizowane są koncerty umuzykalniające prowadzone przez muzyków z Filharmonii Olsztyńskiej.
Placówka nasza wobec rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarczamy wiedzy pedagogicznej i uwrażliwiamy na potrzeby i możliwości dziecka.
W celu wspomagania rozwoju dziecka, uspołecznienia i uwrażliwienia na otaczającą rzeczywistość przedszkolną tradycją jest prowadzenie dni adaptacyjnych dla dzieci uczęszczających po raz pierwszy do przedszkola, Pasowanie na przedszkolaka, Zabawy andrzejkowe, Mikołajki, Spotkanie wigilijne, Bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Powitanie wiosny, Dni rodziny, Dzień dziecka, uroczyste pożegnanie sześciolatków.
Prowadzenie systematycznej współpracy z Biblioteką Publiczną, Szkołą Podstawową Nr 10, Policją, StrPrzedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole nastawionych na osiąganie sukcesu.
Rodzice są współautorami życia przedszkola.
Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi.
Praca wychowawczo-dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz programy zatwierdzone przez MEN i programy autorskie.
Przedszkole umożliwia dzieciom wyrównanie szans edukacyjnych oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska prowadząc systematyczną współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz zatrudnia nauczyciela logopedę, który prowadzi zajęcia z dziećmi wymagającymi ćwiczeń w rozwijaniu sprawności językowej.
W przedszkolu na życzenie rodziców prowadzone są dodatkowe zajęcia:
zajęcia rytmiczno - taneczne,
nauka języka angielskiego,
nauka języka francuskiego,
nauka tańca współczesnego,
nauka gry w szachy,
zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności plastyczne,
edukacyjne zabawy komputerowe,
terapia pedagogiczna
gimnastyka korekcyjna.
Praca w tych zespołach prowadzona jest na podstawie programów autorskich osób prowadzących zajęcia.
Raz w miesiącu organizowane są koncerty umuzykalniające prowadzone przez muzyków z Filharmonii Olsztyńskiej.
Placówka nasza wobec rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarczamy wiedzy pedagogicznej i uwrażliwiamy na potrzeby i możliwości dziecka.
W celu wspomagania rozwoju dziecka, uspołecznienia i uwrażliwienia na otaczającą rzeczywistość przedszkolną tradycją jest prowadzenie dni adaptacyjnych dla dzieci uczęszczających po raz pierwszy do przedszkola, Pasowanie na przedszkolaka, Zabawy andrzejkowe, Mikołajki, Spotkanie wigilijne, Bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Powitanie wiosny, Dni rodziny, Dzień dziecka, uroczyste pożegnanie sześciolatków.
Prowadzenie systematycznej współpracy z Biblioteką Publiczną, Szkołą Podstawową Nr 10, Policją, StrPrzedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole nastawionych na osiąganie sukcesu.
Rodzice są współautorami życia przedszkola.
Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi.
Praca wychowawczo-dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz programy zatwierdzone przez MEN i programy autorskie.
Przedszkole umożliwia dzieciom wyrównanie szans edukacyjnych oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska prowadząc systematyczną współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz zatrudnia nauczyciela logopedę, który prowadzi zajęcia z dziećmi wymagającymi ćwiczeń w rozwijaniu sprawności językowej.
W przedszkolu na życzenie rodziców prowadzone są dodatkowe zajęcia:
zajęcia rytmiczno - taneczne,
nauka języka angielskiego,
nauka języka francuskiego,
nauka tańca współczesnego,
nauka gry w szachy,
zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności plastyczne,
edukacyjne zabawy komputerowe,
terapia pedagogiczna
gimnastyka korekcyjna.
Praca w tych zespołach prowadzona jest na podstawie programów autorskich osób prowadzących zajęcia.
Raz w miesiącu organizowane są koncerty umuzykalniające prowadzone przez muzyków z Filharmonii Olsztyńskiej.
Placówka nasza wobec rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarczamy wiedzy pedagogicznej i uwrażliwiamy na potrzeby i możliwości dziecka.
W celu wspomagania rozwoju dziecka, uspołecznienia i uwrażliwienia na otaczającą rzeczywistość przedszkolną tradycją jest prowadzenie dni adaptacyjnych dla dzieci uczęszczających po raz pierwszy do przedszkola, Pasowanie na przedszkolaka, Zabawy andrzejkowe, Mikołajki, Spotkanie wigilijne, Bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Powitanie wiosny, Dni rodziny, Dzień dziecka, uroczyste pożegnanie sześciolatków.
Prowadzenie systematycznej współpracy z Biblioteką Publiczną, Szkołą Podstawową Nr 10, Policją, Str