wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień -Samodzielny Publiczny ZOZ w Wołominie

Kierownictwo jednostki i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Jadwiga Gawkowska Dyrektor jednostki (Dyrektor)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Katarzyna Banach Asystent (terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji) ()
Dorota Berndt Specjalista lekarz psychiatra ()
Joanna Bielan Asystent (terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji) ()
Barbara Bogusz Rejestratorka medyczna ()
Karolina Chałubińska-Król Specjalista terapii uzależnień ()
Bożena Cichosz Specjalista lekarz psychiatra ()
Sylwia Fonderska Asystent (terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji) ()
Jadwiga Gawkowska Dyrektor jednostki (Dyrektor)
Agnieszka Grabowska Wychowawca w placówce wsparcia dziennego ()
Krystyna Groszyk Główny księgowy (GK)
Iwona Kielczyk Wychowawca w placówce wsparcia dziennego ()
Monika Kisła Specjalista terapii uzależnień ()
Katarzyna Korzeniewska - Świder Kierownik oddziału dziennego terapii uzależnienia od alkoholu ()
Ewa Kozłowska Rejestratorka medyczna ()
Piotr Makieła Asystent (terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji) ()
Tomasz Makowski Kierownik komórki organizacyjnej lecznictwa odwykowego Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu ()
Małgorzata Mandecka - Nurek Statystyk medyczny ()
Maria Ostrowska Wychowawca w placówce wsparcia dziennego ()
Anna Pedowicz Asystent (terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji) ()
Kinga Rochala Asystent (terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji) ()
Anna Sadowska Wychowawca w placówce wsparcia dziennego ()
Jacek Sędkiewicz Kierownik komórki organizacyjnej lecznictwa odwykowego Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu ()
Jacek Sędkiewicz Specjalista terapii uzależnień ()
Aleksander Skupiński Specjalista terapii uzależnień ()
Urszula Suska Starszy inspektor ds. organizacyjno - administracyjnych ()
Strona 1 z 2 (34 pracowników)Poprzednia[1]2Następna
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Katarzyna Banach Asystent (terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji) ()Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Substancji Psychotropowych
Dorota Berndt Specjalista lekarz psychiatra ()Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - SPZOZ
Joanna Bielan Asystent (terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji) ()Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Barbara Bogusz Rejestratorka medyczna ()Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - SPZOZ
Karolina Chałubińska-Król Specjalista terapii uzależnień ()Poradnia Terapi Uzależniena od Substancji Psychoaktywnych
Bożena Cichosz Specjalista lekarz psychiatra ()Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - SPZOZ
Sylwia Fonderska Asystent (terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji) ()Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Jadwiga Gawkowska Dyrektor jednostki (Dyrektor)Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - SPZOZ
Agnieszka Grabowska Wychowawca w placówce wsparcia dziennego ()Świetlica Środowiskowa nr 3 w Wołominie
Krystyna Groszyk Główny księgowy (GK)Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - SPZOZ
Iwona Kielczyk Wychowawca w placówce wsparcia dziennego ()Świetlica Środowiskowa nr 1 w Wołominie
Monika Kisła Specjalista terapii uzależnień ()Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Substancji Psychoaktywnych dla Dzieci i Młodzieży
Katarzyna Korzeniewska - Świder Kierownik oddziału dziennego terapii uzależnienia od alkoholu ()Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
Ewa Kozłowska Rejestratorka medyczna ()Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - SPZOZ
Piotr Makieła Asystent (terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji) ()Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Tomasz Makowski Kierownik komórki organizacyjnej lecznictwa odwykowego Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu ()Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Małgorzata Mandecka - Nurek Statystyk medyczny ()Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - SPZOZ
Maria Ostrowska Wychowawca w placówce wsparcia dziennego ()Świetlica Środowiskowa nr 2 w Wołominie
Anna Pedowicz Asystent (terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji) ()Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Kinga Rochala Asystent (terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji) ()Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Anna Sadowska Wychowawca w placówce wsparcia dziennego ()Świetlica Środowiskowa nr 1 w Wołominie
Jacek Sędkiewicz Kierownik komórki organizacyjnej lecznictwa odwykowego Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu ()Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Jacek Sędkiewicz Specjalista terapii uzależnień ()Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Substancji Psychoaktywnych dla Dzieci i Młodzieży
Aleksander Skupiński Specjalista terapii uzależnień ()Poradnia Terapi Uzależniena od Substancji Psychoaktywnych
Urszula Suska Starszy inspektor ds. organizacyjno - administracyjnych ()Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - SPZOZ
Strona 1 z 2 (34 pracowników)Poprzednia[1]2Następna
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
  
Brak danych