wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Informacje o planowanych sesjach Rady

Planowana data sesji 2021-03-25
Planowana godzina sesji 13:00
Planowane miejsce sesji Urząd Gminy Siedlce

Planowany porządek obrad
<br />
 1. Otwarcie Sesji;
 2. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy;
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Siedlce za 2020 rok;
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciw  pożarowego na terenie Gminy Siedlce za 2020 rok;
 5. Informacja Wójta z realizacji uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Siedleckiego na dofinasowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (ul. Gryczna w Stoku Lackim) w ciągu drogi powiatowej nr 3633W”;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2021 rok;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach z siedzibą w Chodowie;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 r.;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Iganie;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Żabokliki – Kolonia;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Iganie;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PSG Sp. z o.o.;
 16. Sprawozdanie za 2020 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny;
 17. Informacje Przewodniczącego Rady;
 18. Wolne wnioski, informacje;
 19. Zamknięcie obrad.


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2021-03-19
Data udostępnienia informacji 2021-03-19