wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XLI/396/2017 2017-11-30 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2018. NIE Uchwalony obowiązujący
XLI/395/2017 2017-11-30 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Siedlce oraz zwolnień w tym podatku. NIE Uchwalony obowiązujący
XLI/397/2017 2017-11-30 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Siedlce. NIE Uchwalony obowiązujący
XXIX/247/2016 2016-11-24 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/246/2016 2016-11-24 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Siedlce TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/245/2016 2016-11-24 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2017. TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/244/2016 2016-11-24 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 na obszarze Gminy Siedlce oraz zwolnień w tym podatku. TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII/186/2016 2016-06-06 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują sie domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe TAK Uchwalony obowiązujący
XXII/172/2016 2016-04-28 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe TAK Uchwalony obowiązujący
XXII/171/2016 2016-04-28 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Uchwalony obowiązujący
XXII/170/2016 2016-04-28 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują sie domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe TAK Uchwalony obowiązujący
XIX/141/2016 2016-01-28 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków NIE Uchwalony obowiązujący
XVII/110/2015 2015-11-19 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz warunków i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/109/2015 2015-11-19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2016. TAK Uchwalony obowiązujący
XVII/108/2015 2015-11-19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 na obszarze Gminy Siedlce oraz zwolnień w tym podatku. TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia