wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2017-06-202017-07-05Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek inwestora CO.INVEST GROUP Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa instalacji elektrowni fotowoltaicznej do produkcji prądu o łącznej mocy do 13,5 MWh, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, elektroenergetyczną i techniczną w obrebie Pruszynek, gmina Siedlce na terenie dz. nr ew. 287/1, 287/2, 287/3 i 290
2017-05-26 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2017-05-24 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku w zakresie podatków lub oplat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazanie wysokoci umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
2017-05-24 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej
2017-05-232017-06-24Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Zbigniew Paczóski P.H.U. TOPAZ ul. Kolejowa 8B podejmującego przedsięwzięcie :"rozbudowa istniejącego obiektu o przeznaczeniu biurowo-magazynowo-usługowym" na terenie dz. ew 666/2 w Starym Opolu
2016-08-19 Ogłoszenie Wójta Gminy Siedlce o przyjęciu przez Radę Gminy Siedlce uchwały NR XXV/212/2016 z dnia 11.08.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Rozbudowa stacji 400/110kV Siedlce Ujrzanów", wraz z przepięciem istniejących linii 400kV
2016-08-19 Podsumowanie oraz uzasadnienie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Rozbudowa stacji 400/110kV Siedlce ujrzanów", wraz z przepięciem istniejących linii 400kV
2016-08-19 Karta informacyjna. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Rozbudowa stacji 400/110kV Siedlce Ujrzanów, wraz z przepięciem istniejących linii 400kV
2016-07-14 Karta informacyjna. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Rozbudowa stacji 400/110kV Siedlce Ujrzanów, wraz z przepięciem istniejących linii 400kV
2016-07-14 Karta informacyjna. Gmina Siedlce. Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Rozbudowa stacji 400/110kV Siedlce-Ujrzanów, wraz z przepięciem istniejących linii 400kV
Strona 1 of 5 (43 ogłoszeń)Poprzednia[1]2345Następna