wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-01-16 analiza-stanu-gospodarki-odpadami-komunalnymi-w-gminie-siedlce-za-rok-2016
2019-01-16 Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Siedlce za rok 2017
2019-01-15 Obwieszczenie ws. terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019
2019-01-102019-02-10zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2019-01-072019-01-28Zarządzenie Nr 0050.5.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Siedlce
2019-01-042019-02-04zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2018-12-17 zawiadomienie
2018-11-13 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych polegających na powierzchniowej prospekcji terenu i ewidencji stanowisk archeologicznych
2018-11-052019-01-31Obwieszczenie nt. terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019
2018-10-29 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Gminy Siedlce
Strona 1 of 6 (60 ogłoszeń)Poprzednia[1]23456Następna