wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2017-10-182017-11-27Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia Skarbu Państwa do komunalizacji na rzecz Gminy Siedlce nieruchomości składającej się z działek nr 52, 146 i 583 w obrebie Nowe Iganie
2017-10-182017-11-03Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2017-10-18 Karta informacyjna - OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlce
2017-10-18 Karta informacyjna - OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlce
2017-10-132017-10-30Obwieszczenie o zakończeniu zbierania dowodów w postepowaniu administracyjnym na wniosek inwestora Olan Sp. z o.o. w miejscowości Żabokliki o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : "budowa hali produkcyjnej z częścią biurową i zapleczem socjalnycm wraz z infrastrukturą na terenie istniejącego zakładu produkcyjnego eksploatowanego przez firme OLAN Sp. z o.o." w miejscowości Żabokliki
2017-10-132017-10-30Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia, czy działki położone w miejscowości Żabokliki oznaczone w aktualnej ewidencji gruntów i budynków nr 80/1 i 80/2 stanowią własność Skarbu Państwa
2017-10-132017-10-30Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia, czy działki położone w miejscowości Osiny oznaczone w aktualnej ewidencji gruntów i budynków nr 12/1 i 18 stanowią własność Skarbu Państwa
2017-10-132017-10-30Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia, czy działki położone w miejscowości Wólka Leśna oznaczone w aktualnej ewidencji gruntów i budynków nr 789 stanowią własność Skarbu Państwa
2017-10-122017-10-23Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości treści oferty Stowarzyszenia Rodziców dzieci niepełnosprawnych Mgiełka na dofinansowanie realizacji zadaniapublicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Terapie wspomagaące rozwój osób niepełnosprawnych
2017-10-122017-10-23Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości treści oferty Polskiego komitetu Pomocy Społecznej Zarząd rejonowy w Siedlcach na dofinansowanie realizacji zadaniapublicznego w zakresie pomocy społecznej pn. Udzielenie pomocy rzeczowej dla mieszkańców gminy - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedychnych
Strona 1 of 6 (54 ogłoszeń)Poprzednia[1]23456Następna