wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2017-12-082017-12-25Decyzja o uznaniu działki położonej w miejscowości Osiny oznaczonjej w aktualnej ewidencji gruntów i budynków nr 18 stanowi własność Skarbu Państwa
2017-12-062018-01-15Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej w sprawie budowy dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych na chów brojlerów kurzych w miejscowości Strzała na działkach ewidencyjnych 596/2 597/4
2017-12-042017-12-19Decyzja o uznaniu działki położonej w miejscowości Wólka Leśna, gmina Siedlce, oznaczonej w aktualnej ewidencji gruntów i budynków nr 789 za własność Skarbu Państwa
2017-12-042017-12-19Decyzja o uznaniu działek położonych w miejscowości Żabokliki, gmina Siedlce, oznaczonych w aktualnej ewidencji gruntów i budynków nr 80/1 i 80/2 za własność Skarbu Państwa
2017-11-282017-12-13Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie ustalenia czy działki położone w miejscowości Golice-Kolonia, gmina Siedlce oznaczone w aktualnej ewidencji gruntów i budynków nr 80 i nr 194 stanowią wlasność Skarbu państwa
2017-11-242018-01-04Informacja Starosty Siedleckiego o terminie i miejscu wyłożenia projektów operatów opisowo-kartograficznych
2017-11-202017-12-22Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia Skarbu Państwa do komunalizacji na rzecz Gminy Siedlce nieruchomości oznaczonych jako dz. 45, 233/2 i 345 połozonych w obrębie Pruszyn Gmina Siedlce
2017-11-172017-12-18Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przedsięwzięcia : " Przebudowa drogi wojwewódzkiej nr. 698 w zakresie budowy chodnika na odcinku Stok Lacki - Wyczółki"
2017-10-23 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wnioek firmy OLAN Sp. z o.o. Żabokliki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięca pn. " budowa hali produkcyjnen z częścią biurową i zapleczem socjalnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie istniejącego zakładu produkcyjnego w miejscowości Żabokliki".
2017-10-23 Zawiadomienie w nawiązaniu do przedsięwzięcia polegającego na budowie hali przygotowania produkcji oraz budowie laboratorium Studio Innowacji w miejcowości Żelków Kolonia - w sprawie zakończenia zbierania dowodów
Strona 1 of 6 (53 ogłoszeń)Poprzednia[1]23456Następna