wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2018-04-242018-05-24Oferta na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym
2018-04-192018-04-27Oferta na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym
2018-04-192018-04-27Oferta na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym
2018-04-162018-05-16Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia Skarbu Państwa do komunalizacji na rzecz Gminy Siedlce nieruchomości składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 63 o pow. 0.37 ha, 68 o pow. 0.25 ha i 123 o pow. 0.11 ha, położonej w obrębie Żytnia gmina Siedlce
2018-04-132018-04-30Zawiadomienie wsprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2018-04-122018-04-30Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2018-04-112018-04-30Zawiadomienie o rozprawi administracyjnej
2018-04-112018-04-30Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2018-03-092018-04-26Obwieszczenie o przedłużeniu terminu składania uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlce
2018-01-162018-04-30Protokół z rozprawy administracyjnej w sprawie budowy dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych na chów brojlerów kurzych na działkach o nr ewid. 596/2 i 597/4 obręb 26 Strzała wraz z infrastrukturą towarzyszącą i studnią w miejscowości Strzała spisany w dniu 12.01.2018 r
Strona 1 of 6 (56 ogłoszeń)Poprzednia[1]23456Następna