wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2017-08-212017-08-21Zarządzenie Nr 1/2017 Dyrektora Żłobka Gminnego w Chodowie z dnia 21 sierpnia 2017 w sprawie naboru na stanowiska opiekunów w żłobku i pracownika gospodarczego do Żłobka Gminnego w Chodowie
2017-08-112017-09-30Obwieszczenie o konieczności zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci kanalizaccji sanitarnej grawitacyjnej, rurociągów tłocznych, pompowni ścieków, zasilania zalicznikowego pompowni ścieków w obrębie ulic Baśniowej i ul. Wiosennej w miejscowości Stok Lacki-Folwark, gmina Siedlce, powiat Siedlecki"
2017-08-102017-08-25Obwieszczenie o wydanym 10.08.2017 r. postanowieniu Wójta gminy Siedlce o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "rozbudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku granica m. Siedlce - Golice"
2017-05-26 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2017-05-24 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku w zakresie podatków lub oplat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazanie wysokoci umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
2017-05-24 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej
2016-08-19 Ogłoszenie Wójta Gminy Siedlce o przyjęciu przez Radę Gminy Siedlce uchwały NR XXV/212/2016 z dnia 11.08.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Rozbudowa stacji 400/110kV Siedlce Ujrzanów", wraz z przepięciem istniejących linii 400kV
2016-08-19 Podsumowanie oraz uzasadnienie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Rozbudowa stacji 400/110kV Siedlce ujrzanów", wraz z przepięciem istniejących linii 400kV
2016-08-19 Karta informacyjna. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Rozbudowa stacji 400/110kV Siedlce Ujrzanów, wraz z przepięciem istniejących linii 400kV
2016-07-14 Karta informacyjna. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Rozbudowa stacji 400/110kV Siedlce Ujrzanów, wraz z przepięciem istniejących linii 400kV
Strona 1 of 5 (44 ogłoszeń)Poprzednia[1]2345Następna