wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2018-06-132018-06-27Zawiadomienie o wszczęciu postępowannia administrqacyjnego
2018-06-082018-07-08Zawiadomienie o wydaniu decyzji
2018-06-062018-06-20Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa mazowieckiego
2018-05-302018-06-30decyzja na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2018-05-282018-06-19Zarządzenie w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siedlce
2018-05-252018-06-30Zawiadomienie
2018-05-222018-06-21Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia Skarbu Państwa do komunalizacji na rzecz Gminy Siedlce nieruchomości składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 80 o pow. 0.2113 ha położonej w obrębie Golice - Kolonia gmina Siedlce.
2018-05-212018-06-21zawiadomienie o wydaniu decyzji
2017-12-18 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Parku Handlowego Siedlce przy ul. Łukowskiej we wsi Białki koło Siedlec
2017-10-23 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wnioek firmy OLAN Sp. z o.o. Żabokliki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięca pn. " budowa hali produkcyjnen z częścią biurową i zapleczem socjalnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie istniejącego zakładu produkcyjnego w miejscowości Żabokliki".
Strona 1 of 6 (54 ogłoszeń)Poprzednia[1]23456Następna