wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2018-02-052018-03-08ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia Skarbu Państwa do komunalizacji na rzecz Gminy Siedlce nieruchomości składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 18 o pow. 0.1213 ha położonej w obrębie Osiny gmina Siedlce. Spis inwentaryzacyjny dotyczący wyżej wymienionej nieruchomości jest wyłożony do publicznego wglądu na okres 30 dni to jest: od dnia 05 lutego do dnia 07 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy Siedlce, pokój nr 2 w godzinach od 8ᴼᴼ do 16ᴼᴼ.
2018-02-012018-03-05Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlce
2018-01-162018-04-30Protokół z rozprawy administracyjnej w sprawie budowy dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych na chów brojlerów kurzych na działkach o nr ewid. 596/2 i 597/4 obręb 26 Strzała wraz z infrastrukturą towarzyszącą i studnią w miejscowości Strzała spisany w dniu 12.01.2018 r
2017-12-18 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Parku Handlowego Siedlce przy ul. Łukowskiej we wsi Białki koło Siedlec
2017-10-23 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wnioek firmy OLAN Sp. z o.o. Żabokliki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięca pn. " budowa hali produkcyjnen z częścią biurową i zapleczem socjalnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie istniejącego zakładu produkcyjnego w miejscowości Żabokliki".
2017-10-23 Zawiadomienie w nawiązaniu do przedsięwzięcia polegającego na budowie hali przygotowania produkcji oraz budowie laboratorium Studio Innowacji w miejcowości Żelków Kolonia - w sprawie zakończenia zbierania dowodów
2017-10-18 Karta informacyjna - OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlce
2017-10-18 Karta informacyjna - OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlce
2017-05-26 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2017-05-24 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku w zakresie podatków lub oplat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazanie wysokoci umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
Strona 1 of 5 (49 ogłoszeń)Poprzednia[1]2345Następna