wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2018-11-142018-11-22Obwieszczenie dyrektora PGW Wody Polskie
2018-11-13 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych polegających na powierzchniowej prospekcji terenu i ewidencji stanowisk archeologicznych
2018-11-072018-12-07Informacja Starosty Siedleckiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci kanalizacyjnej
2018-11-062018-12-06Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2018-11-052019-01-31Obwieszczenie nt. terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019
2018-10-29 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Gminy Siedlce
2018-08-13 Zaproszenie do zgłaszania propozycji do Programu współpracy gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi na 2019
2018-08-02 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego
2018-07-16 ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ
2018-06-20 ZARZĄDZENIE Nr 91 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
Strona 1 of 6 (56 ogłoszeń)Poprzednia[1]23456Następna