wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2017-03-212017-03-30Obwieszczenie dotyczące rozbudowy istniejącego zakładu o dodatkową powierzchnię magazynową, oraz budowa stacji paliw wraz z niezbędną infrastruktura towarzyszącą na terenia dz. nr ew. 666/2 w miejscowości Stare Opole ul. Warszawska 55, gmina Siedlce, powiat siedlecki
2017-03-152017-03-30Decyzja dotycząca uznania działek położonych w miejscowości Błogoszcz , gmina Siedlce, oznaczonych ewidencji gruntów i budynków nr 62 i nr 142 na własność Skarbu Państwa (mienie gromadzkie)
2017-03-102017-03-27Zawiadomienie o wniesieniu odwołania Leszka Rydla od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV miłosn - Siedlce Ujrzanów
2017-03-062017-04-11Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia Skarbu Państwa do komunalizacji na rzecz Gminy Siedlce nieruchomości składającej się z działek nr 735/8 , 841 i 951 położonej w obrębie Ujrzanów
2016-08-19 Ogłoszenie Wójta Gminy Siedlce o przyjęciu przez Radę Gminy Siedlce uchwały NR XXV/212/2016 z dnia 11.08.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Rozbudowa stacji 400/110kV Siedlce Ujrzanów", wraz z przepięciem istniejących linii 400kV
2016-08-19 Podsumowanie oraz uzasadnienie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Rozbudowa stacji 400/110kV Siedlce ujrzanów", wraz z przepięciem istniejących linii 400kV
2016-08-19 Karta informacyjna. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Rozbudowa stacji 400/110kV Siedlce Ujrzanów, wraz z przepięciem istniejących linii 400kV
2016-07-14 Karta informacyjna. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Rozbudowa stacji 400/110kV Siedlce Ujrzanów, wraz z przepięciem istniejących linii 400kV
2016-07-14 Karta informacyjna. Gmina Siedlce. Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Rozbudowa stacji 400/110kV Siedlce-Ujrzanów, wraz z przepięciem istniejących linii 400kV
2016-05-112017-05-31Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w 2015 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500 zł
Strona 1 of 5 (44 ogłoszeń)Poprzednia[1]2345Następna