wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-05-232019-06-27zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2019-05-232019-05-31Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy Siedlce w 2019 roku
2019-05-222020-05-31Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku udzielono pomocy publicznej.
2019-05-21 Zarządzenie Wójta Gminy Siedlce w sprawie zmiany Zarządzenia nr 34 Wójta Gminy Siedlce z Dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlce
2019-05-212020-05-31 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
2019-05-212019-06-22zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2019-05-202019-06-22zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2019-05-162019-06-16zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2019-05-10 Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Siedlce za rok 2018
2019-05-072019-06-07zawiadomienie o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania
Strona 1 of 8 (72 ogłoszeń)Poprzednia[1]2345678Następna