wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2017-04-262017-06-05Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia Skarbu Państwa do komunalizacji na rzecz Gminy Siedlce nieruchomości składającej się z działek nr 62 i nr 142 położonej w obrębie Błogoszcz
2017-03-302017-05-04Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia Skarbu Państwa do komunalizacji na rzecz Gminy Siedlce nieruchomości składającej się z działek nr 623, 733 i 951 położonych w obrebie Golice - Gmina Siedlce
2016-08-19 Ogłoszenie Wójta Gminy Siedlce o przyjęciu przez Radę Gminy Siedlce uchwały NR XXV/212/2016 z dnia 11.08.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Rozbudowa stacji 400/110kV Siedlce Ujrzanów", wraz z przepięciem istniejących linii 400kV
2016-08-19 Podsumowanie oraz uzasadnienie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Rozbudowa stacji 400/110kV Siedlce ujrzanów", wraz z przepięciem istniejących linii 400kV
2016-08-19 Karta informacyjna. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Rozbudowa stacji 400/110kV Siedlce Ujrzanów, wraz z przepięciem istniejących linii 400kV
2016-07-14 Karta informacyjna. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Rozbudowa stacji 400/110kV Siedlce Ujrzanów, wraz z przepięciem istniejących linii 400kV
2016-07-14 Karta informacyjna. Gmina Siedlce. Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Rozbudowa stacji 400/110kV Siedlce-Ujrzanów, wraz z przepięciem istniejących linii 400kV
2016-05-112017-05-31Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w 2015 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500 zł
2016-05-112017-05-31Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015 roku udzielono pomocy publicznej
2016-02-22 STANOWISKO NR 1/2016 RADY POWIATU OTWOCK z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego
Strona 1 of 5 (42 ogłoszeń)Poprzednia[1]2345Następna