wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
120.88.2019 2019-08-22 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120.79.2019 Wójta Gminy Siedlce z dnia 07.08.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu NIE Uchwalony obowiązujący
0050.70.2019 2019-08-14 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek NIE Uchwalony obowiązujący
120.85.2019 2019-08-13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu NIE Uchwalony obowiązujący
120.84.2019 2019-08-12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu NIE Uchwalony obowiązujący
120.83.2019 2019-08-12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu NIE Uchwalony obowiązujący
120.82.2019 2019-08-12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu NIE Uchwalony obowiązujący
120.81.2019 2019-08-08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu NIE Uchwalony obowiązujący
120.80.2019 2019-08-08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu NIE Uchwalony obowiązujący
120.79.2019 2019-08-07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu NIE Uchwalony obowiązujący
120.78.2019 2019-08-06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu NIE Uchwalony obowiązujący
120.77.2019 2019-08-06 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 67 Wójta Gminy Siedlce z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu NIE Uchwalony obowiązujący
0050.69.2019 2019-08-02 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu na zbycie nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego NIE Uchwalony obowiązujący
120.76.2019 2019-08-01 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu NIE Uchwalony obowiązujący
120.75.2019 2019-07-31 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej NIE Uchwalony obowiązujący
120.74.2019 2019-07-31 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych tj. 31 sierpnia 2019 r. NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia