wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
0050.71.2020 2020-07-27 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla zaopiniowania wniosków o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Siedlce NIE Uchwalony obowiązujący
0050.70.2020 2020-07-27 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIE Uchwalony obowiązujący
0050.69.2020 2020-07-27 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIE Uchwalony obowiązujący
0050.68.2020 2020-07-27 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIE Uchwalony obowiązujący
0050.67.2020 2020-07-27 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIE Uchwalony obowiązujący
0050.66.2020 2020-07-27 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIE Uchwalony obowiązujący
0050.65.2020 2020-07-27 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego NIE Uchwalony obowiązujący
120.75.2020 2020-07-22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu NIE Uchwalony obowiązujący
120.74.2020 2020-07-22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu NIE Uchwalony obowiązujący
120.73.2020 2020-07-22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu NIE Uchwalony obowiązujący
120.72.2020 2020-07-22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu NIE Uchwalony obowiązujący
120.71.2020 2020-07-22 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający 15 sierpnia 2020 roku w dniu wolnym od pracy NIE Uchwalony obowiązujący
0050.64.2020 2020-07-22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Dziennego Domu ĄSENIOR+ NIE Uchwalony obowiązujący
0050.63.2020 2020-07-22 w sprawie powołania koordynatorów do spraw zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami NIE Uchwalony obowiązujący
0050.62.2020 2020-07-22 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia