wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Łosice

Informacje o Uchwale numer: XIII/57/2019

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019 r.
Numer: XIII/57/2019
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2019-07-26
Data wejścia w życie: 2019-07-26
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Uchwalenie i zmiany budżetu
Data publikacji: 2019-08-05
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz.9548.
Uchwała Treść uchwały [41,86 KB], data ogłoszenia pliku: 2019-07-26

 Załączniki

Uzasadnienie [123,4 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-07-26 Otwórz
Tabela 2 Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2019 [234,58 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-07-26 Otwórz
Tabela Nr 1 Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu w 2019 r. [104,29 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-07-26 Otwórz
Tabela Nr 1a Dotacjha na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 r. [46,77 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-07-26 Otwórz
Tabela Nr 2a Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 r. [73,97 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-07-26 Otwórz
Tabela Nr 3 Limity wydatków inwestycyjnych na 2019 r. [299 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-07-26 Otwórz
Tabela Nr 4 Dotacje celowe na zadania własne powiatu w 2019 r. [72,39 KB] , data ogłoszenia pliku: 2019-07-26 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Iwona Wierzbicka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Anna Sulińska
Data wytworzenia informacji 2019-07-26
Data udostępnienia informacji 2019-07-26