wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Łosice

Informacje o Uchwale numer: XXIV/113/2020

Tytuł aktu prawnego - pełny: zmieniająca Uchwałę Nr LVIII/298/10 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, które goromadzą dochody okrelśone w uchwale i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowaych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmieniająca Uchwałę Nr LVIII/298/10 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, które goromadzą dochody okrelśone w uchwale i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowaych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
Numer: XXIV/113/2020
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2020-04-08
Data wejścia w życie: 2020-04-08
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): inne nie wymienione
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [56,2 KB]

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Iwona Wierzbicka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Anna Sulińska
Data wytworzenia informacji 2020-04-10
Data udostępnienia informacji 2020-04-10