wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Łosice

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Walerian Chlebiński Kierownik Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości (GKN)
Stefan Franciszek Iwanowski Wicestarosta ()
Katarzyna Klimiuk Starosta Łosicki ()
Agnieszka Lewandowska Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (IN)
Janina Małgorzata Romaniuk Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (AB)
Anna Sulińska Skarbnik Powiatu (Fn)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Walerian Chlebiński Kierownik Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości (GKN)
Marianna Elżbieta Hryciuk Stanowisko ds. kadr i organizacji (OA)
Stefan Franciszek Iwanowski Wicestarosta ()
Katarzyna Klimiuk Starosta Łosicki ()
Ewa Kuśmierczyk Stanowisko ds. obsługi Zarządu Powiatu (OA)
Agnieszka Lewandowska Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (IN)
Janina Małgorzata Romaniuk Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (AB)
Magdalena Romaniuk Stanowisko ds. promocji, kultury i integracji z Unią Europejską (OA)
Anna Sulińska Skarbnik Powiatu (Fn)
Iwona Wierzbicka Stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu (OA)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Walerian Chlebiński Kierownik Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości (GKN)Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Marianna Elżbieta Hryciuk Stanowisko ds. kadr i organizacji (OA)Referat Administracyjno-Organizacyjny
Stefan Franciszek Iwanowski Wicestarosta ()Wicestarosta Powiatu Łosickiego
Katarzyna Klimiuk Starosta Łosicki ()Starosta Powiatu Łosickiego
Ewa Kuśmierczyk Stanowisko ds. obsługi Zarządu Powiatu (OA)Referat Administracyjno-Organizacyjny
Agnieszka Lewandowska Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (IN)Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Janina Małgorzata Romaniuk Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (AB)Referat Architektury i Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Magdalena Romaniuk Stanowisko ds. promocji, kultury i integracji z Unią Europejską (OA)Referat Administracyjno-Organizacyjny
Anna Sulińska Skarbnik Powiatu (Fn)Referat Finansowy
Iwona Wierzbicka Stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu (OA)Referat Administracyjno-Organizacyjny
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2019
 [Zwiń]Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych
   Marek Marcin Fedorowicz   2019-04-29
[Rozwiń]2018
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]2013
[Rozwiń]2012
[Rozwiń]2011
[Rozwiń]2010
[Rozwiń]2009
[Rozwiń]2008
[Rozwiń]2007
[Rozwiń]2005
[Rozwiń]2004