wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Łosice

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Walerian Chlebiński Kierownik Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości (GKN)
Marianna Elżbieta Hryciuk Samodzielne stanowisko ds. kadr i organizacji (OA)
Stefan Franciszek Iwanowski Wicestarosta ()
Katarzyna Klimiuk Starosta Łosicki ()
Ewa Kuśmierczyk Samodzielne stanowisko ds. obsługi Zarządu Powiatu (ZP)
Agnieszka Lewandowska Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (IN)
Janina Małgorzata Romaniuk Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa (AB)
Anna Sulińska Skarbnik Powiatu (Fn)
Iwona Wierzbicka Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu (BRP)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Walerian Chlebiński Kierownik Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości (GKN)
Marianna Elżbieta Hryciuk Samodzielne stanowisko ds. kadr i organizacji (OA)
Stefan Franciszek Iwanowski Wicestarosta ()
Katarzyna Klimiuk Starosta Łosicki ()
Ewa Kuśmierczyk Samodzielne stanowisko ds. obsługi Zarządu Powiatu (ZP)
Agnieszka Lewandowska Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (IN)
Janina Małgorzata Romaniuk Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa (AB)
Magdalena Romaniuk Stanowisko ds. promocji, kultury i integracji z Unią Europejską (PKI)
Anna Sulińska Skarbnik Powiatu (Fn)
Iwona Wierzbicka Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu (BRP)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Walerian Chlebiński Kierownik Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości (GKN)Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Marianna Elżbieta Hryciuk Samodzielne stanowisko ds. kadr i organizacji (OA)Stanowisko ds. kadr i organizacji
Stefan Franciszek Iwanowski Wicestarosta ()Wicestarosta Powiatu Łosickiego
Katarzyna Klimiuk Starosta Łosicki ()Starosta Powiatu Łosickiego
Ewa Kuśmierczyk Samodzielne stanowisko ds. obsługi Zarządu Powiatu (ZP)Stanowisko ds. obsługi Zarządu Powiatu
Agnieszka Lewandowska Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (IN)Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Janina Małgorzata Romaniuk Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa (AB)Referat Architektury i Budownictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Magdalena Romaniuk Stanowisko ds. promocji, kultury i integracji z Unią Europejską (PKI) 
Anna Sulińska Skarbnik Powiatu (Fn)Referat Finansowy
Iwona Wierzbicka Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu (BRP)Stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2019
 [Zwiń]Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych
   Marek Marcin Fedorowicz   2019-04-29
[Rozwiń]2018
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]2013
[Rozwiń]2012
[Rozwiń]2011
[Rozwiń]2010
[Rozwiń]2009
[Rozwiń]2008
[Rozwiń]2007
[Rozwiń]2006
[Rozwiń]2005
[Rozwiń]2004
[Rozwiń]2003
[Rozwiń]2002