wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Łosice

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Walerian Chlebiński Kierownik Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości (GKN)
Stefan Franciszek Iwanowski Wicestarosta ()
Waldemar Kita Członek Zarządu (ZP)
Katarzyna Klimiuk Starosta Łosicki ()
Agnieszka Lewandowska Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (IN)
Grażyna Ewa Piałucha Kierownik Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości (GKN)
Janina Małgorzata Romaniuk Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (AB)
Michał Soszyński Członek Zarządu (ZP)
Jacek Stachowicz Członek Zarządu (ZP)
Anna Sulińska Skarbnik Powiatu (Fn)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Walerian Chlebiński Kierownik Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości (GKN)
Stefan Franciszek Iwanowski Wicestarosta ()
Waldemar Kita Członek Zarządu (ZP)
Katarzyna Klimiuk Starosta Łosicki ()
Ewa Kuśmierczyk Stanowisko ds. obsługi Zarządu Powiatu (OA)
Agnieszka Lewandowska Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (IN)
Grażyna Ewa Piałucha Kierownik Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości (GKN)
Janina Małgorzata Romaniuk Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (AB)
Magdalena Romaniuk Stanowisko ds. promocji, kultury i integracji Polski z Unią Europejską (OA)
Michał Soszyński Członek Zarządu (ZP)
Jacek Stachowicz Członek Zarządu (ZP)
Anna Sulińska Skarbnik Powiatu (Fn)
Iwona Wierzbicka Stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu (OA)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Walerian Chlebiński Kierownik Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości (GKN)Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Stefan Franciszek Iwanowski Wicestarosta ()Wicestarosta Powiatu Łosickiego
Waldemar Kita Członek Zarządu (ZP)Zarząd Powiatu
Katarzyna Klimiuk Starosta Łosicki ()Starosta Powiatu Łosickiego
Ewa Kuśmierczyk Stanowisko ds. obsługi Zarządu Powiatu (OA)Referat Administracyjno-Organizacyjny
Agnieszka Lewandowska Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (IN)Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Grażyna Ewa Piałucha Kierownik Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości (GKN)Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Janina Małgorzata Romaniuk Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (AB)Referat Architektury i Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Magdalena Romaniuk Stanowisko ds. promocji, kultury i integracji Polski z Unią Europejską (OA)Referat Administracyjno-Organizacyjny
Michał Soszyński Członek Zarządu (ZP)Zarząd Powiatu
Jacek Stachowicz Członek Zarządu (ZP)Zarząd Powiatu
Anna Sulińska Skarbnik Powiatu (Fn)Referat Finansowy
Iwona Wierzbicka Stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu (OA)Referat Administracyjno-Organizacyjny
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2019
 [Zwiń]Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych
   Marek Marcin Fedorowicz   2019-04-29
[Rozwiń]2018
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]2013