wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Łosice

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Walerian Chlebiński Kierownik Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości (GKN)
Sylwia Marta Dydycz Kierownik Referatu Komunikacji (Km)
Stefan Franciszek Iwanowski Członek Zarządu (ZP)
Waldemar Kita Członek Zarządu (ZP)
Janusz Stanisław Kobyliński Starosta Łosicki ()
Agnieszka Lewandowska Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (IN)
Michał Michaluk Wicestarosta ()
Grażyna Ewa Piałucha Kierownik Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości (GKN)
Marzena Stefaniuk Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (AB)
Marzena Stefaniuk Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (AB)
Anna Sulińska Skarbnik Powiatu (Fn)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Walerian Chlebiński Kierownik Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości (GKN)
Sylwia Marta Dydycz Kierownik Referatu Komunikacji (Km)
Stefan Franciszek Iwanowski Członek Zarządu (ZP)
Waldemar Kita Członek Zarządu (ZP)
Janusz Stanisław Kobyliński Starosta Łosicki ()
Ewa Kuśmierczyk Stanowisko ds. obsługi Zarządu Powiatu (OA)
Agnieszka Lewandowska Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (IN)
Ewa Michalska inspektor (KM)
Michał Michaluk Wicestarosta ()
Grażyna Ewa Piałucha Kierownik Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości (GKN)
Małgorzata Pietruszewska podinspektor (KM)
Magdalena Romaniuk Stanowisko ds. promocji, kultury i integracji Polski z Unią Europejską (OA)
Marzena Stefaniuk Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (AB)
Marzena Stefaniuk Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (AB)
Anna Sulińska Skarbnik Powiatu (Fn)
Monika Turska inspektor (KM)
Iwona Wierzbicka Samodzielnie stanowisko ds. Obsługi Rady Powiatu (RP)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Walerian Chlebiński Kierownik Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości (GKN)Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Sylwia Marta Dydycz Kierownik Referatu Komunikacji (Km)Referat Komunikacji
Stefan Franciszek Iwanowski Członek Zarządu (ZP)Zarząd Powiatu
Waldemar Kita Członek Zarządu (ZP)Zarząd Powiatu
Janusz Stanisław Kobyliński Starosta Łosicki ()Starosta Powiatu Łosickiego
Ewa Kuśmierczyk Stanowisko ds. obsługi Zarządu Powiatu (OA)Referat Administracyjno-Organizacyjny
Agnieszka Lewandowska Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (IN)Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Ewa Michalska inspektor (KM)Referat Komunikacji
Michał Michaluk Wicestarosta ()Wicestarosta Powiatu Łosickiego
Grażyna Ewa Piałucha Kierownik Referatu Geodezji, Katastru i Nieruchomości (GKN)Referat Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Małgorzata Pietruszewska podinspektor (KM)Referat Komunikacji
Magdalena Romaniuk Stanowisko ds. promocji, kultury i integracji Polski z Unią Europejską (OA)Referat Administracyjno-Organizacyjny
Marzena Stefaniuk Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (AB)Referat Architektury i Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Marzena Stefaniuk Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (AB)Referat Architektury i Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Anna Sulińska Skarbnik Powiatu (Fn)Referat Finansowy
Monika Turska inspektor (KM)Referat Komunikacji
Iwona Wierzbicka Samodzielnie stanowisko ds. Obsługi Rady Powiatu (RP)Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2021
 [Zwiń]Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych
   Adam Mirosław Laszuk (Kierownik Powiatowego Cetrum Pomocy Rodzinie w Łosicach)   2021-09-14
   Małgorzata Izolda Witkowska (Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzine w Łosicach)   2021-07-27
 [Rozwiń]Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
[Rozwiń]2020
[Rozwiń]2019
[Rozwiń]2018
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014