wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Pruszcz Gdański

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Referat Gospodarki Terenami
Nazwa skrócona: Ref. GT
Symbol: GT
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Grunwaldzka
Pruszcz Gdański 83-000
Komórka nadrzędna merytorycznie: Zastępca Burmistrza ds Komunalnych
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Zastępca Burmistrza ds Komunalnych
Dni i godziny pracy: w godzinach pracy Urzędu
Dni i godziny przyjmowania interesantów: w godzinach pracy Urzędu

 Przedmiot działania i kompetencje:

1) wydzierżawianie i oddawanie w zarząd nieruchomości miejskich,
2) prowadzenie rejestru budynków,
3) załatwianie spraw z zakresu rozgraniczeń i podziałów nieruchomości oraz związanych
z ustalaniem praw do gruntów, wydawanie decyzji podziałowych,
4) nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom i współudział w prowadzeniu
ewidencji nazw ulic,
5) obsługa transakcji zbycia nieruchomości lub ich części, w tym sprzedaż mieszkań
komunalnych, wyliczanie i regulacja udziałów w nieruchomościach wspólnot
mieszkaniowych,
6) przygotowanie i przeprowadzanie przetargów na mienie komunalne,
7) poszukiwanie inwestorów oraz promocja miasta w zakresie zagospodarowania terenów
miejskich poprzez realizację nowych inwestycji,
8) przejmowanie lub przekazywanie gruntów innym właścicielom (Skarb Państwa,
osoby prawne, osoby fizyczne),
9) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem gruntami rolnymi i leśnymi
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
10) aktualizacja i naliczanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu przez
osoby fizyczne i prawne, dokonywanie przypisów,
11) sprzedaż lub przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność na rzecz
osób fizycznych,
12) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do skomunalizowania gruntów Skarbu Państwa,
13) koordynacja prac związanych z wydzielaniem geodezyjnym oraz wycenami
nieruchomości,
14) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem terenów pod budownictwo
mieszkaniowe oraz wszelkiego innego typu,
15) załatwianie spraw z zakresu klasyfikacji gleboznawczej,
16) prowadzenie spraw dotyczących pracowniczych ogrodów działkowych,
17) prowadzenie spraw związanych z parcelacją gruntów oraz rozgraniczeniem
nieruchomości,
18) ochrona gruntów rolnych w zakresie wyłączenia z produkcji rolnej, naliczania opłat
rocznych i sprawozdawczości,
19) wydawanie decyzji w sprawie opłat adiacenckich,
20) składanie deklaracji na podatek od nier1) wydzierżawianie i oddawanie w zarząd nieruchomości miejskich,
2) prowadzenie rejestru budynków,
3) załatwianie spraw z zakresu rozgraniczeń i podziałów nieruchomości oraz związanych
z ustalaniem praw do gruntów, wydawanie decyzji podziałowych,
4) nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom i współudział w prowadzeniu
ewidencji nazw ulic,
5) obsługa transakcji zbycia nieruchomości lub ich części, w tym sprzedaż mieszkań
komunalnych, wyliczanie i regulacja udziałów w nieruchomościach wspólnot
mieszkaniowych,
6) przygotowanie i przeprowadzanie przetargów na mienie komunalne,
7) poszukiwanie inwestorów oraz promocja miasta w zakresie zagospodarowania terenów
miejskich poprzez realizację nowych inwestycji,
8) przejmowanie lub przekazywanie gruntów innym właścicielom (Skarb Państwa,
osoby prawne, osoby fizyczne),
9) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem gruntami rolnymi i leśnymi
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
10) aktualizacja i naliczanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu przez
osoby fizyczne i prawne, dokonywanie przypisów,
11) sprzedaż lub przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność na rzecz
osób fizycznych,
12) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do skomunalizowania gruntów Skarbu Państwa,
13) koordynacja prac związanych z wydzielaniem geodezyjnym oraz wycenami
nieruchomości,
14) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem terenów pod budownictwo
mieszkaniowe oraz wszelkiego innego typu,
15) załatwianie spraw z zakresu klasyfikacji gleboznawczej,
16) prowadzenie spraw dotyczących pracowniczych ogrodów działkowych,
17) prowadzenie spraw związanych z parcelacją gruntów oraz rozgraniczeniem
nieruchomości,
18) ochrona gruntów rolnych w zakresie wyłączenia z produkcji rolnej, naliczania opłat
rocznych i sprawozdawczości,
19) wydawanie decyzji w sprawie opłat adiacenckich,
20) składanie deklaracji na podatek od nier1) wydzierżawianie i oddawanie w zarząd nieruchomości miejskich,
2) prowadzenie rejestru budynków,
3) załatwianie spraw z zakresu rozgraniczeń i podziałów nieruchomości oraz związanych
z ustalaniem praw do gruntów, wydawanie decyzji podziałowych,
4) nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom i współudział w prowadzeniu
ewidencji nazw ulic,
5) obsługa transakcji zbycia nieruchomości lub ich części, w tym sprzedaż mieszkań
komunalnych, wyliczanie i regulacja udziałów w nieruchomościach wspólnot
mieszkaniowych,
6) przygotowanie i przeprowadzanie przetargów na mienie komunalne,
7) poszukiwanie inwestorów oraz promocja miasta w zakresie zagospodarowania terenów
miejskich poprzez realizację nowych inwestycji,
8) przejmowanie lub przekazywanie gruntów innym właścicielom (Skarb Państwa,
osoby prawne, osoby fizyczne),
9) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem gruntami rolnymi i leśnymi
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
10) aktualizacja i naliczanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu przez
osoby fizyczne i prawne, dokonywanie przypisów,
11) sprzedaż lub przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność na rzecz
osób fizycznych,
12) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do skomunalizowania gruntów Skarbu Państwa,
13) koordynacja prac związanych z wydzielaniem geodezyjnym oraz wycenami
nieruchomości,
14) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem terenów pod budownictwo
mieszkaniowe oraz wszelkiego innego typu,
15) załatwianie spraw z zakresu klasyfikacji gleboznawczej,
16) prowadzenie spraw dotyczących pracowniczych ogrodów działkowych,
17) prowadzenie spraw związanych z parcelacją gruntów oraz rozgraniczeniem
nieruchomości,
18) ochrona gruntów rolnych w zakresie wyłączenia z produkcji rolnej, naliczania opłat
rocznych i sprawozdawczości,
19) wydawanie decyzji w sprawie opłat adiacenckich,
20) składanie deklaracji na podatek od nier

 Kadra kierownicza:

Kierownik Referatu

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 0001-01-01
Data udostępnienia informacji 0001-01-01