wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Ludwin

Książka Adresowa urzędu

Wyszukaj osobę komórkę albo stanowisko:
Przeciągnij kolumnę aby pogrupować
Imie i Nazwisko 
Nazwa organu /
komórki organizacyjnej
 
Stanowisko pracy 
Numery telefonów 
Numer pokoju 
Anna BiałotaKomórka organizacyjnad/s rozliczeń i inkasa za wywóz nieczystości stałych i płynnych75-70-040
3
Alicja BijataKomórka organizacyjnaRadca Prawny 7
Szymon CzechKomórka organizacyjnaUSC817570015
 
Krystyna FlorekBudownictwa i zagospodarowania przestrzennego, inwestycji, nieruchomościd/s gospodarki gruntami i mienia komunalnego817570018
75-70-010
1
Monika GryglickaKomórka organizacyjnad/s obsługi rady jej organów, kultury, sportu i turystyki  
Erwina SmykKsięgowośćd/s ewidencji, rozliczeń i windykacji należności z tytułu dostawy wody i odbioru nieczystości stałych i płynnych oraz prowadzenie spraw z zakresu wieczystego użytkowania7570336
16