wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Ludwin

Uchwały budżetowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XLVII/336/2023 2023-11-21 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023, NIE Uchwalony obowiązujący
XLVII/335/2023 2023-11-21 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, NIE Uchwalony obowiązujący
XLVI/324/2023 2023-10-24 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej NIE Uchwalony obowiązujący
XLV/319/2023 2023-09-28 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej NIE Uchwalony obowiązujący
XLIV/314/2023 2023-09-08 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r. NIE Uchwalony obowiązujący
XLIV/313/2023 2023-09-08 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej NIE Uchwalony obowiązujący
XLIII/303/2023 2023-06-30 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ludwin z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok NIE Uchwalony obowiązujący
XLIII/302/2023 2023-06-30 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Ludwin z wykonania budżetu za 2022 r. NIE Uchwalony obowiązujący
XLII/300/2023 2023-06-22 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r. NIE Uchwalony obowiązujący
XLII/299/2023 2023-06-22 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej NIE Uchwalony obowiązujący
XLI/295/2023 2023-05-18 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie fiansowej NIE Uchwalony obowiązujący
XLI/294/2023 2023-05-18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łęczyńskiemu NIE Uchwalony obowiązujący
XLI/293/2023 2023-05-18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyńskiemu NIE Uchwalony obowiązujący
XLI/296/2023 2023-05-18 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 NIE Uchwalony obowiązujący
XL/290/2023 2023-04-17 w sprawie zmian w uchwale budżetowe na rok 2023 NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia