wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Ludwin

Komisje i ich przedmiot działania

Pełna nazwa komisji rady 
Symbol 
Typ komisji 
Komisja Rolnictwa i Ochrony ŚrodowiskaKom.Rolnictwastała
Komisja RewizyjnaKom. Rewizyjnastała
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Mienia Komunalnego i BudżetuKom. Rozwojustała
Komisja Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Bezpieczeństwa i Porządku PublicznegoKom. Ochr. Zdro.stała
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Komisja Skarg, WnioskówStała    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji
Data udostępnienia informacji