wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Administracja
Nazwa skrócona: Adm.
Symbol: Adm.
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Gimnazjum Nr 1
Piłsudskiego 12
Łęczna 21-010
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Dyrektor
Dni i godziny pracy: Administracja pracuje codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godzinach od 7:15 do 15:15
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

Do podstawowych obowiązków pracowników administracji i obsługi należy:
1) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki;
2) realizacja zadań gospodarczych;
3) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi;
4) obsługa administracyjna;
5) zaopatrywanie szkoły w niezbędne materiały i środki dydaktyczne.

Obsługę finansowo-księgową szkoły prowadzi Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łecznej.

 Informacje dodatkowe:

W skład admnistracji szkoły wchodzą:

1. Kierownik
2. Intendent
3. Samodzielny referent

 Kadra kierownicza:

Kier.

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Kadry

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2005-03-09
Data udostępnienia informacji 2005-03-09