wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Nauczyciele
Symbol stanowiska: N-l_bibliot.
Nazwa stanowiska: Nauczyciel bibliotekarz

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

Do zadań nauczyciela- bibliotekarza należy w szczególności:
1) gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów biblioteki;
2) aktualizacja księgozbioru;
3) udostępnianie książek i innych zbiorów informacji;
4) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
5) dostarczanie czytelnikom wielostronnych możliwości wyszukiwania i pozyskiwania informacji w bibliotecznym centrum multimedialnym;
6) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową
i społeczną;
7) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów.

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2005-03-10
Data udostępnienia informacji 2005-03-10