wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Informacje o Uchwale numer: XXVI/326/2020

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Numer: XXVI/326/2020
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2020-10-29
Data wejścia w życie: 2021-01-01
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Opłaty administracyjne
Data publikacji: 2020-10-29
Uchwała Treść uchwały [606,03 KB]

 Załączniki

[47,09 KB] Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2020-10-29
Data udostępnienia informacji 2020-10-29