wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXVII/337/2020 2020-11-26 w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemniki i worki o określonej pojemności, przeznaczone do TAK Uchwalony obowiązujący
XXVI/328/2020 2020-10-29 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Uchwalony obowiązujący
XXVI/327/2020 2020-10-29 w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemniki i worki o określonej pojemności, przeznaczone do TAK Uchwalony obowiązujący
XXVI/326/2020 2020-10-29 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Uchwalony obowiązujący
XXVI/325/2020 2020-10-29 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Uchwalony obowiązujący
XXVI/320/2020 2020-10-29 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 TAK Uchwalony obowiązujący
XXVI/319/2020 2020-10-29 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2021 TAK Uchwalony obowiązujący
XXVI/318/2020 2020-10-29 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 obowiązujących na TAK Uchwalony obowiązujący
XV/194/2019 2019-12-30 w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których TAK Uchwalony obowiązujący
XIV/174/2019 2019-11-28 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci i wyżywienie w żłobkach prowadzonych przez Gminę Siedlce TAK Uchwalony obowiązujący
XIV/167/2019 2019-11-28 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 TAK Uchwalony obowiązujący
XIV/166/2019 2019-11-28 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2020. TAK Uchwalony obowiązujący
XIV/165/2019 2019-11-28 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 obowiązujących na TAK Uchwalony obowiązujący
V/48/2019 2019-02-28 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/33/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych TAK Uchwalony obowiązujący
V/47/2019 2019-02-28 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/34/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia