wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Informacje o Uchwale numer: XXVII/337/2020

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemniki i worki o określonej pojemności, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki opłaty podwyższonej
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemniki i worki o określonej pojemności, przeznaczone do
Numer: XXVII/337/2020
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2020-11-26
Data wejścia w życie: 2021-01-01
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Data publikacji: 2020-11-26
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała Treść uchwały [77,19 KB]

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2020-11-26
Data udostępnienia informacji 2020-11-26