wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Informacje o Uchwale numer:

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Siedleckiego na dofinasowanie zadania pn. ĄOpracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (ul. Gryczna w Stoku Lackim) w ciągu drogi powiatowej nr 3633W
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Siedleckiego na dofinasowanie zadania pn. ĄOpracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (ul. Gryczna w Stoku Lackim) w ciągu drogi powiatowej nr 3633W
Numer:
Status aktu: Projekt aktu
Data podjęcia: 0001-01-01
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Różne rozliczenia, rezerwy ogólne i praywatyzacja
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Różne rozliczenia finansowe
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [108,64 KB]

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2021-03-15
Data udostępnienia informacji 2021-03-15