wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Szczegóły informacji:

Wykaz nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Siedlce przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli położonych w miejscowości Grabianów dz. nr. 368/3 i 654

Data: 2017-05-29
Autor: Sylwia Wysokińska
Treść informacji / streszczenie:

 


 Załączniki

Załącznik nr: 1

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2017-05-29
Data udostępnienia informacji 2017-05-29