wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie o sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Opole Świerczyna oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr : 61/2, 65, 71/2, 212

Data: 2017-09-28
Autor: Sylwia Wysokińska
Treść informacji / streszczenie:

 


 Załączniki

Załącznik nr: 1
Załącznik nr: 2

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2017-09-28
Data udostępnienia informacji 2017-09-28