wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Szczegóły informacji:

Wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Żabokliki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 299/5 o powierzchni 0,0504 ha przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Data: 2018-05-11
Autor: Sylwia Wysokińska
Treść informacji / streszczenie:

Wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Żabokliki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 299/5 o powierzchni 0,0504 ha przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.


 Załączniki

Załącznik nr: 0

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2018-05-11
Data udostępnienia informacji 2018-05-11