wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Szczegóły informacji:

Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do zamiany położonej w miejscowości Żabokliki-Kolonia oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 165/6 o powierzchni 0,0182 ha w zamian za nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 126/2 o powierzchni 0,0382 ha położoną w miejscowości Żabokliki-Kolonia.

Data: 2018-05-11
Autor: Sylwia Wysokińska
Treść informacji / streszczenie:

Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do zamiany położonej w miejscowości Żabokliki-Kolonia oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 165/6 o powierzchni 0,0182 ha w zamian za nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 126/2 o powierzchni 0,0382 ha położoną w miejscowości Żabokliki-Kolonia.


 Załączniki

Załącznik nr: 0

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2018-05-11
Data udostępnienia informacji 2018-05-11