wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Szczegóły informacji:

Trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Żelków-Kolonia ujawnionej w księdze wieczystej nr SI1S/00055321/6 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 328/21 o powierzchni 1,0355 ha

Data: 2018-07-25
Autor: Sylwia Wysokińska
Treść informacji / streszczenie:

Trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Żelków-Kolonia ujawnionej w księdze wieczystej nr SI1S/00055321/6 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 328/21 o powierzchni 1,0355 ha


 Załączniki

Załącznik nr: 0
Załącznik nr: 1

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2018-07-25
Data udostępnienia informacji 2018-07-25