wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Szczegóły informacji:

Informacja o wyniku drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Golice ujawnionej w księdze wieczystej Nr SI1S/00122663/6 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 951 o powierzchni 0,6095 ha

Data: 2018-08-23
Autor:
Treść informacji / streszczenie:

Informacja  o wyniku drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Golice ujawnionej w księdze wieczystej Nr SI1S/00122663/6 oznaczonej  w  ewidencji  gruntów i budynków jako działka nr 951 o powierzchni 0,6095 ha


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2018-08-23
Data udostępnienia informacji 2018-08-23