wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Szczegóły informacji:

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Pruszynek ujawnionej w księdze wieczystej nr SI1S/00058074/0 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 269/1 o powierzchni 0,2508 ha

Data: 2018-08-24
Autor:
Treść informacji / streszczenie:

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Pruszynek ujawnionej w księdze wieczystej nr SI1S/00058074/0 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 269/1 o powierzchni 0,2508 ha


 Załączniki

Załącznik nr: 0
Załącznik nr: 0

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2018-08-24
Data udostępnienia informacji 2018-08-24