wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Szczegóły informacji:

Informacja o wyniku drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Strzała ujawnionej w księdze wieczystej Nr SI1S/00066585/4 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1141 o powierzchni 1,3211 ha

Data: 2018-08-16
Autor:
Treść informacji / streszczenie:

Informacja  o wyniku drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Strzała ujawnionej w księdze wieczystej Nr SI1S/00066585/4 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1141 o powierzchni 1,3211 ha


 Załączniki

Załącznik nr: 0

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2018-08-24
Data udostępnienia informacji 2018-08-24