wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Szczegóły informacji:

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 484/7 o pow. 0.0123 ha,

Data: 2018-09-06
Autor:
Treść informacji / streszczenie:

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 484/7 o pow. 0.0123 ha,

położonej w miejscowości Nowe Iganie przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2018-09-07
Data udostępnienia informacji 2018-09-07