wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Szczegóły informacji:

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Nowe Opole ujawnionej w księdze wieczystej nr SI1S/00054765/3 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 622 o powierzchni 0,3280 ha.

Data: 2018-09-14
Autor:
Treść informacji / streszczenie:

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce położonej w miejscowości Nowe Opole ujawnionej w księdze wieczystej nr SI1S/00054765/3 oznaczonej w ewidencji gruntów  i  budynków jako działka numer 622 o powierzchni 0,3280 ha.


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2018-09-17
Data udostępnienia informacji 2018-09-17