wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

opinie o budżecie za 2017 rok:

Data: Tytuł: Autor:
2018-04-17 Uchwała Nr Si.190.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Siedlce sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r.
2017-09-11 Uchwała Nr Si.328.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 wrzesnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Siedlce informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku
2017-03-23 UCHWAŁA Nr Si.69.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Siedlce, przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2025
2017-01-12 Uchwała Nr Si.48.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Siedlce na rok 2017
2016-12-06 UCHWAŁA Nr S.439.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w warszawie z dnia 6 grudnia 2016 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Siedlce na rok 2017 oraz możliwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budżetowego
2016-12-06 Uchwała Nr Si.440.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Siedlce projekcie uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Siedlce na lata 2017-2025