wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Opinie o budżecie za 2018 rok:

Data: Tytuł: Autor:
2019-04-09 Uchwała Nr Si.149.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2019 roku o przedłożonym przez Wójta Gminy Siedlce sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.
2018-09-11 Uchwała Nr Si.347.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 września 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Siedlce informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku.
2018-01-15 Uchwała Nr Si.65.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Siedlce, przedstawionej w Wieloletnej Prognozie Finansowej na lata 2018-2015
2018-01-15 Uchwała Nr Si.64.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 15 stycnia 2018 r. w sprawie opinii o możliwosci sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Siedlce na rok 2018.
2017-12-06 Uchwała Nr Si.447.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Siedlce projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata 2018- 2025
2017-12-06 Uchwała Nr S.446.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Siedlce na rok 2018 oraz możliwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budżetowego