wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Dzierżawa:

Data: Tytuł: Autor:
2020-11-25 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 30 czerwca 2021 r. w trybie bezprzetargowym
2020-08-05 Wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Pruszynek, działki nr nr 287/1, 287/2, 287/3, 290 przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
2020-02-12 Wykaz nieruchomości, położonej w miejscowości Ujrzanów, działka nr 951 przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat.
2019-10-25 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Pruszynek oznaczonej jako działki
2019-05-24 Wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Golice dz. nr 453 przeznaczonej do dzierżawy. w trybie bezprzetargowym, na okres 2 lat.
2019-05-24 Wykaz nieruchomości, położonej w miejscowości Purzec, działki nr 439, 475, 490, 491, 500, 501, 553 przeznaczonej do dzierżawy. w trybie bezprzetargowym, na okres 2 lat.
2019-04-02 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Iganie dz. nr 52 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym
2019-04-02 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ujrzanów dz. nr 509 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym
2018-08-03 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 623/1 o pow. 0.3733 ha, położonej w miejscowości Golice przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 2 lat w trybie bezprzetargowym
2016-12-22 Wykaz nieruchomości stanowiacej własność Gminy Siedlce, przeznaczonej do wydzierżawinia na okres 1 roku w miejscowości Purzec dz. 500 Sylwia Wysokińska
2016-12-22 Informacja o wykazie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siedlce, położonej w miejscowości Purzec dz. 500 przeznaczonej do dzierżawy Sylwia Wysokińska
2016-05-25 W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Siedlce, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 4 lat - Golice dz. nr 90, 149, 325, 365; Chodów dz. nr 55/2 Sylwia Wysokińska
Informacja o wykazie nieruchomości gruntowych do dzierżawy: Golice dz. nr: 90, 149, 325, 365, Chodów dz nr 55/2 Sylwia Wysokińska