wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Petycje 2019:

Data: Tytuł: Autor:
2019-12-16 Petycja mieszkańców Ujrzanowa ws. budowy świetlicy wiejskiej
2019-12-02 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
2019-11-12 Petycja o odmowę wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą 'budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi
2019-11-08 Petycja wsprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
2019-10-14 Petycja o dokonanie analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych - wg. powyżej zawartego szerokiego opisu.
2019-09-26 Petycja o opracowanie programu (harmonogramu) wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym.
2019-06-07 Petycja w sprawie wprowadzenia w Oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki, w której każdy Obywatel oraz Podmiot gospodarczy będzie promował ekologiczne rozwiązania. Na decydentach ciąży obowiązek wybrania rozwiązań najbardziej efektywnych z punktu widzenia wydatkowania publicznych pieniędzy i zachowania zasad uczciwej konkurencji
2019-05-29 O zebranie ofert rynkowych w tym obszarze oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w przedmiotowym obszarze oraz powiadomienie wnioskodawcy - czy z wykonanej wyżej wzmiankowanej analizy  wynika, że zasadnym będzie - w ciągu najbliższego roku - aneksowanie umów lub ogłoszenie postepowań optymalizacyjnych w tym obszarze.