wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wójt
Nazwa skrócona: Wójt
Symbol: Wójt
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Siedlce
ul. Asłanowicza 10
Siedlce 08-110
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Wtorek 14.00- 16.00, Czwartek 14.00- 16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

 • Jest kierownikiem Urzędu i pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy,
 • Kieruje bieżącymi sprawami Gminy,
 • Reprezentuje Gminę na zewnątrz,
 • Wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych i w sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • Udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego kompetencji,
 • Podejmuje czynnosci należące do kompetencji Rady w sprawach nie cierpiacych zwłoki, które są związane z bezposrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 • Jest terenowym szefem obrony cywilnej,
 • Sprawuje bezposredni nadzór nad działalnoscia jednostek organizacyjnych Gminy,
 • Wykonuje inne zadania okreslone w powszechnie obowiązujacych przepisach prawa,
 • Wójt sprawuje bezposredni nadzór nad działalnoscią:
  1) Zastepcy Wójta,
  2) Sekretarza Gminy,
  3) Skarbnika Gminy.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

 Stanowiska pracy:

  Prowadzone tablice informacyjne:

 • Tablica dodatkowa

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-01-07
Data udostępnienia informacji 2004-01-07