wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Samorządowe jednostki i inne podmioty

Lista jednostek
Pełna nazwa jednostki 
Adres jednostki 
Kierownik jednostki 
BIP 
Dzienny Dom "Senior+"
Agata Pasik
Gminny Ośrodek Kultury Sokołowska 75
08-119 Siedlce
Elżbieta Wojtyra www.gok.gminasiedlce.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach Asłanowicza 10
08-110 Siedlce
Barbara Myrcha www.gops.gminasiedlce.pl
Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Białkach
08-110 Siedlce
Hanna Grażyna Przeździak www.bialki.gminasiedlce.pl
Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale Sokołowska 1
08-119 Chodów
Marzenna Barbara Wyrębiak www.strzala.gminasiedlce.pl
Zespół Oświatowy w Golicach Golice 2
08-110 Siedlce
Małgorzata Łukaszewska www.golice.gminasiedlce.pl
Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach Siedlecka 113
08-103 Nowe Iganie
Maria Harke www.iganie.gminasiedlce.pl
Zespół Oświatowy w Pruszynie Pruszyn
08-110 Siedlce
Iwona Monika Chacińska www.pruszyn.gminasiedlce.pl
Zespół Oświatowy w Stoku Lackim Siedlecka 135
08-110 Siedlce
Marzenna Kapel www.stok.gminasiedlce.pl
Zespół Oświatowy w Żelkowie - Kolonii
Małgorzata Maria Stańczuk www.zelkow.gminasiedlce.pl
Żłobek Gminny
08-110 Siedlce
Małgorzata Bednarczuk zlobek.gminasiedlce.pl