wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Siedlce

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
0050.141.2020 2020-12-31 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Siedlce NIE Uchwalony obowiązujący
0050.140.2020 2020-12-31 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Siedlce NIE Uchwalony obowiązujący
120.170.2020 2020-12-30 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu NIE Uchwalony obowiązujący
120.169.2020 2020-12-30 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu NIE Uchwalony obowiązujący
120.168.2020 2020-12-30 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu NIE Uchwalony obowiązujący
120.167.2020 2020-12-30 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siedlce NIE Uchwalony obowiązujący
0050.138.2020 2020-12-30 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siedlce w 2021 roku NIE Uchwalony obowiązujący
0050.137.2020 2020-12-30 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siedlce w 2021 roku NIE Uchwalony obowiązujący
0050.136.2020 2020-12-30 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siedlce w 2021 roku NIE Uchwalony obowiązujący
120.166.2020 2020-12-29 w sprawie wprowadzenia Planu Audytu Wewnętrznego na rok 2021 w Urzędzie Gminy Siedlce NIE Uchwalony obowiązujący
120.165.2020 2020-12-28 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu NIE Uchwalony obowiązujący
0050.133.2020 2020-12-28 w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Siedlce w 2021 roku NIE Uchwalony obowiązujący
120.164.2020 2020-12-23 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na terenie gminy Siedlce NIE Uchwalony obowiązujący
120.162.2020 2020-12-22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu NIE Uchwalony obowiązujący
0050.132.2020 2020-12-21 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu na zbycie nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego, położonej w miejscowości Pruszyn NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia