wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Olszanka

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności
Nazwa skrócona: Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności
Symbol: USC, SO
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Olszanka
brak
Olszanka 08-207
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wójt Gminy
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wójt Gminy
Dni i godziny pracy: poniedziałek - wtorek w godz. 7.30 - 15.30 środa w godz. 7.30 - 17.00 czwartek w godz. 7.30 - 15.30 piątek w godz. 7.30 - 14.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek - wtorek w godz. 7.30 - 15.30 środa w godz. 7.30 - 17.00 czwartek w godz. 7.30 - 15.30 piątek w godz. 7.30 - 14.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w prawie o aktach stanu cywilnego oraz kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a szczególności:
1. rejestracja stanu cywilnego osób w formie aktów: urodzenia, małżeństwa i zgonu, sporządzanych w księgach stanu cywilnego i sporządzanie odpisów tych aktów oraz wydawanie tych odpisów,
2. przyjmowanie oświadczeń:
a. o wstąpieniu w związek małżeński,
b. od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
c. braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
d. o uznaniu dziecka przez ojca,
e. o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
f. o zmianie imienia dziecka wpisanego do aktu stanu cywilnego w chwili jego sporządzenia,
g. o pochodzeniu dziecka,
h. o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa przez kobietę, mężczyznę i dzieci.
3. sporządzenie protokołu zgłoszenia urodzenia,
4. wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu:
a. wpisywanie aktów zagranicznych do polskich ksiąg stanu cywilnego,
b. prostowanie , uzupełnianie, odtwarzanie treści , ustalenie treści aktu stanu cywilnego
c. skrócenia terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
d. wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego,
e. ustalanie, odtwarzanie , uzupełnianie i prostowanie treści aktów stanu cywilnego,
f. przekazywanie stosownych dokumentów nażądanie sadów , polskich placówek dyplomatycznych oraz uprawnionych instytucji i stron,
g. transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą,
h. prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego, w tym przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych i prowadzenie do nich skorowidzów,
i. przekazywanie ksiąg 100-letnich wraz z aktami zbiorowymi i skorowidzami do Archiwum państwowego,
j. organizowanie uroczystości jubileuszowych.

Do zadań ewidencji ludności należy:
1. dokonywanie zameldowania i wymeldowania obywateli polskich i cudzoziemców na pobyt stały i czasowy,
2. prowadzenie w systemie informatycznym i kartoWykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w prawie o aktach stanu cywilnego oraz kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a szczególności:
1. rejestracja stanu cywilnego osób w formie aktów: urodzenia, małżeństwa i zgonu, sporządzanych w księgach stanu cywilnego i sporządzanie odpisów tych aktów oraz wydawanie tych odpisów,
2. przyjmowanie oświadczeń:
a. o wstąpieniu w związek małżeński,
b. od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
c. braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
d. o uznaniu dziecka przez ojca,
e. o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
f. o zmianie imienia dziecka wpisanego do aktu stanu cywilnego w chwili jego sporządzenia,
g. o pochodzeniu dziecka,
h. o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa przez kobietę, mężczyznę i dzieci.
3. sporządzenie protokołu zgłoszenia urodzenia,
4. wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu:
a. wpisywanie aktów zagranicznych do polskich ksiąg stanu cywilnego,
b. prostowanie , uzupełnianie, odtwarzanie treści , ustalenie treści aktu stanu cywilnego
c. skrócenia terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
d. wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego,
e. ustalanie, odtwarzanie , uzupełnianie i prostowanie treści aktów stanu cywilnego,
f. przekazywanie stosownych dokumentów nażądanie sadów , polskich placówek dyplomatycznych oraz uprawnionych instytucji i stron,
g. transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą,
h. prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego, w tym przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych i prowadzenie do nich skorowidzów,
i. przekazywanie ksiąg 100-letnich wraz z aktami zbiorowymi i skorowidzami do Archiwum państwowego,
j. organizowanie uroczystości jubileuszowych.

Do zadań ewidencji ludności należy:
1. dokonywanie zameldowania i wymeldowania obywateli polskich i cudzoziemców na pobyt stały i czasowy,
2. prowadzenie w systemie informatycznym i kartoWykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w prawie o aktach stanu cywilnego oraz kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a szczególności:
1. rejestracja stanu cywilnego osób w formie aktów: urodzenia, małżeństwa i zgonu, sporządzanych w księgach stanu cywilnego i sporządzanie odpisów tych aktów oraz wydawanie tych odpisów,
2. przyjmowanie oświadczeń:
a. o wstąpieniu w związek małżeński,
b. od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
c. braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
d. o uznaniu dziecka przez ojca,
e. o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
f. o zmianie imienia dziecka wpisanego do aktu stanu cywilnego w chwili jego sporządzenia,
g. o pochodzeniu dziecka,
h. o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa przez kobietę, mężczyznę i dzieci.
3. sporządzenie protokołu zgłoszenia urodzenia,
4. wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu:
a. wpisywanie aktów zagranicznych do polskich ksiąg stanu cywilnego,
b. prostowanie , uzupełnianie, odtwarzanie treści , ustalenie treści aktu stanu cywilnego
c. skrócenia terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
d. wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego,
e. ustalanie, odtwarzanie , uzupełnianie i prostowanie treści aktów stanu cywilnego,
f. przekazywanie stosownych dokumentów nażądanie sadów , polskich placówek dyplomatycznych oraz uprawnionych instytucji i stron,
g. transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą,
h. prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego, w tym przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych i prowadzenie do nich skorowidzów,
i. przekazywanie ksiąg 100-letnich wraz z aktami zbiorowymi i skorowidzami do Archiwum państwowego,
j. organizowanie uroczystości jubileuszowych.

Do zadań ewidencji ludności należy:
1. dokonywanie zameldowania i wymeldowania obywateli polskich i cudzoziemców na pobyt stały i czasowy,
2. prowadzenie w systemie informatycznym i karto

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2007-06-21
Data udostępnienia informacji 2007-06-21