wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Olszanka

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
LX/246/2022 2022-11-25 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 NIE Uchwalony oczekujący
LX/245/2022 2022-11-25 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 obowiązujących na terenie gminy Olszanka NIE Uchwalony oczekujący
LX/244/2022 2022-11-25 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, jako podstawy do obliczenia podatku leśnego na 2023 rok NIE Uchwalony oczekujący
LX/243/2022 2022-11-25 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok NIE Uchwalony oczekujący
XLVII/203/2021 2021-12-15 w sprawie zmiany do Uchwały Nr XLVI/195/2021 Rady Gminy Olszanka z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, jako podstawy do obliczenia podatku leśnego na 2022 rok. NIE Uchwalony obowiązujący
XLVI/198/2021 2021-12-09 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty NIE Uchwalony oczekujący
XLVI/197/2021 2021-12-09 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 NIE Uchwalony oczekujący
XLVI/196/2021 2021-12-09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 obowiązujących na terenie gminy Olszanka NIE Uchwalony oczekujący
XLVI/195/2021 2021-12-09 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna , jako podstawy do obliczenia podatku leśnego na 2022 rok NIE Uchwalony oczekujący
XLVI/194/2021 2021-12-09 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok NIE Uchwalony oczekujący
XLIV/191/2021 2021-10-29 w sprawie zmiany do Uchwały Nr VI/41/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wznaczenia inkasentów i określenia wysokości i wynagrodzenia za inkaso NIE Uchwalony obowiązujący
XLIV/190/2021 2021-10-29 w sprawie zminy uchwały Nr VI/40/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso NIE Uchwalony obowiązujący
XXVII/140/2020 2020-12-10 w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXVI/132/2020 r. Rady Gminy Olszanka z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, jako podstawy do obliczenia podatku leśnego na 2021 rok NIE Uchwalony oczekujący
XXVII/139/2020 2020-12-10 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty NIE Uchwalony oczekujący
XXVI/134/2020 2020-11-26 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 NIE Uchwalony oczekujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia