wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Olszanka

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Gminne Centrum Informacji
Nazwa skrócona: GCI
Symbol: GCI
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Olszanka
brak
Olszanka 08-207
Komórka nadrzędna merytorycznie: Sekretarz Gminy
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wójt Gminy
Dni i godziny pracy: poniedziałek - wtorek w godz. 7.30 - 15.30 środa w godz. 7.30 - 17.00 czwartek w godz. 7.30 - 15.30 piatek w godz. 7.30 - 14.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek - wtorek w godz. 7.30 - 15.30 środa w godz. 7.30 - 17.00 czwartek w godz. 7.30 - 15.30 piatek w godz. 7.30 - 14.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. administrowanie siecią komputerową i programami,
2. nadzór nad prawidłowym tworzeniem kopii danych umożliwiających ich odtworzenie w
przypadku awarii oraz ich archiwizowaniem,
3. prowadzenie antywirusowych kontroli oprogramowania,
4. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i użytkowaniem sprzętu komputerowego na
poszczególnych stanowiskach pracy,
5. wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w urzędzie,
6. doradztwo pracownikom urzędu w sprawach związanych z obsługą komputerów i programów,
7. zabezpieczenie danych w systemach informatycznych poprzez wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych zapewniających ochronę danych osobowych przed
nieuprawnionym przetwarzaniem,
8. prowadzenie ewidencji osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych w systemach
informatycznych,
9. nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych- administrator
bezpieczeństwa informacji
10. wprowadzanie danych do Biuletynu Informacji Publicznej,
11. prowadzenie i aktualizacja strony internetowej gminy,
12. przygotowanie wszelkich materiałów promocyjnych i reklamowych Gminy w celu ich publikacji,
13. koordynowanie spraw związanych z tworzeniem strategii i programów rozwoju gminy,
14. rozwój lokalnego systemu wspierania przedsiębiorczości,
15. współdziałanie z podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie Gminy,
16. prowadzenie promocji gospodarczej i turystycznej gminy.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

 Stanowiska pracy:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2009-03-02
Data udostępnienia informacji 2009-03-02