wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Olszanka

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Pozyskiwanie funduszy unijnych, inwestycje i zamówienia publiczne
Nazwa skrócona: Pozyskiwanie funduszy unijnych, inwestycje i zamówienia publiczne
Symbol: ZP, FZ
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Olszanka
brak
Olszanka 08-207
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wójt Gminy
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wójt Gminy
Dni i godziny pracy: poniedziałek - wtorek w godz. 7.30 - 15.30 środa w godz. 7.30 - 17.00 czwartek w godz. 7.30 - 15.30 piątek w godz. 7.30 - 14.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek - wtorek w godz. 7.30 - 15.30 środa w godz. 7.30 - 17.00 czwartek w godz. 7.30 - 15.30 piątek w godz. 7.30 - 14.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. bieżące analizowanie możliwości wykorzystania przez gminę funduszy unijnych,
2. podejmowanie działań w celu pozyskania zewnętrznych środków finansowych dla gminy,
3. przygotowywanie i sporządzanie wniosków o środki z funduszy unijnych i krajowych,
4. współpraca z merytorycznymi pracownikami w zakresie ustalenia zadań do dofinansowania,
przygotowania aplikacji i monitoringu rzeczowo-finansowego projektów realizowanych
z wykorzystaniem zewnętrznych środków finansowych,
5. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w gminie przy opracowywaniu
wspólnych projektów,
6. przygotowywanie sprawozdań z wykorzystanych środków,
7. pomoc w opracowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego,
8. planowanie, nadzór i rozliczanie rzeczowo-finansowe inwestycji gminnych,
9. rozwijanie współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
10. zlecania wykonania zadań publicznych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, współpraca ze stowarzyszeniami,
11. pozyskiwanie środków na realizację inwestycji.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2009-04-22
Data udostępnienia informacji 2009-04-22