wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Olszanka

Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
7/2022 2022-02-15 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego ALFA - CRP NIE Uchwalony obowiązujący
3/2022 2022-01-19 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP na terenie Gminy Olszanka NIE Uchwalony obowiązujący
43/2021 2021-12-06 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (ALFA-CRP) na terenie Gminy Olszanka NIE Uchwalony obowiązujący
28/2021 2021-08-03 w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego pod kryptonimem "KLĘSKA-21" przez Gminę Olszanka NIE Uchwalony obowiązujący
24/2020 2020-07-10 w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego BRAVO-CRP NIE Uchwalony obowiązujący
8/2020 2020-03-17 ustalenia i wprowadzenia w życie procedury udzielania szczególnych form pomocy przez Gminę Olszanka mieszkańcom odbywającym kwarantannę domową NIE Uchwalony obowiązujący
11/2018 2018-05-29 w sprawie Punktu Kontaktowego wsparcia Państwa-Gospodarza oraz ustanowienia Pełnomocnika Wójta Gminy Olszanka do spraw HNS NIE Uchwalony obowiązujący
26/2017 2017-09-29 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIE Uchwalony obowiązujący
2/2016 2016-01-19 w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Gminy Olszanka NIE Uchwalony obowiązujący
21/2015 2015-08-10 w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Olszanka i zapasowego miejsca pracy w ramach systemu Kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim NIE Uchwalony obowiązujący
44/13 2013-12-27 w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Olszanka NIE Uchwalony obowiązujący
36/11 2011-12-30 w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Wójta Gminy Olszanka na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa NIE Uchwalony obowiązujący
17/2011 2011-07-28 sprawie opracowania i aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Olszanka w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny TAK Uchwalony obowiązujący