wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

Informacje o Uchwale numer: XII/121/11

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała zmieniająca uchwałę w†sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2011 - 2024†
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2011 - 2024
Numer: XII/121/11
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2011-12-29
Data wejścia w życie: 2011-12-29
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Uchwalenie i zmiany budżetu
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [1,25 MB], data ogłoszenia pliku: 2012-01-30

 Załączniki

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2011-2024
[142 KB]
, data ogłoszenia pliku: 2012-01-30 Otwórz
Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2011 - 2024
[142 KB]
, data ogłoszenia pliku: 2012-01-30 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Irena Zwierzyńska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Irena Zwierzyńska
Data wytworzenia informacji 2012-01-30
Data udostępnienia informacji 2012-01-30