wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

Informacje o Uchwale numer: XII/124/11

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała Budżetowa Miasta Kobyłka na rok 2012
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała Budżetowa Miasta Kobyłka na rok 2012
Numer: XII/124/11
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2011-12-29
Data wejścia w życie: 2011-12-29
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Uchwalenie i zmiany budżetu
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [2,17 MB], data ogłoszenia pliku: 2012-02-10

 Załączniki

Załącznik nr 1 Planowane dochody budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok
[805 KB]
, data ogłoszenia pliku: 2012-01-30 Otwórz
Załącznik nr 10 Dotacje udzielane w 2012 roku z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
[805 KB]
, data ogłoszenia pliku: 2012-01-31 Otwórz
Załącznik nr 11 Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz wydatki nimi sfinansowane w 2012 roku
[805 KB]
, data ogłoszenia pliku: 2012-01-31 Otwórz
Załącznik nr 2 Planowane wydatki budżetu Miasta Kobyłka na 2012 rok
[805 KB]
, data ogłoszenia pliku: 2012-01-30 Otwórz
Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok
[805 KB]
, data ogłoszenia pliku: 2012-01-30 Otwórz
Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku
[805 KB]
, data ogłoszenia pliku: 2012-01-30 Otwórz
Załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2012 roku
[805 KB]
, data ogłoszenia pliku: 2012-01-30 Otwórz
Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku
[805 KB]
, data ogłoszenia pliku: 2012-01-31 Otwórz
Załącznik nr 7 Dochody (dotacje) z budżetu państwa na zadania własne i wydatki nimi finansowane w 2012 roku
[805 KB]
, data ogłoszenia pliku: 2012-01-31 Otwórz
Załącznik nr 8 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku
[805 KB]
, data ogłoszenia pliku: 2012-01-31 Otwórz
Załącznik nr 9 Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz plan wydatków nimi finansowanych w 2012 roku
[805 KB]
, data ogłoszenia pliku: 2012-01-31 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Irena Zwierzyńska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Irena Zwierzyńska
Data wytworzenia informacji 2012-01-30
Data udostępnienia informacji 2012-01-30