wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

Informacje o Uchwale numer: XII/128/11

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała w†sprawie†przyjęcia†Gminnego†Programu†Profilaktyki†i†Rozwiązywania†Problemów†Alkoholowych†na†rok 2012
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i†Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012†
Numer: XII/128/11
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2011-12-29
Data wejścia w życie: 2011-12-29
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Ochrona zdrowia
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Profilaktyka zdrowia
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje kontrolne i nadzorcze
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [1 MB], data ogłoszenia pliku: 2012-02-01

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Irena Zwierzyńska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Irena Zwierzyńska
Data wytworzenia informacji 2012-02-01
Data udostępnienia informacji 2012-02-01