wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

Informacje o Uchwale numer: XII/130/11

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonych jako działki nr ew. 28/5 i†29/6 w†obrębie 22, położonych w†Kobyłce w†rejonie ul. Kraszewskiej†
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonych jako działki nr ew. 28/5 i†29/6 w†obrębie 22, położonych w†Kobyłce w†rejonie ul. Kraszewskiej†
Numer: XII/130/11
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2011-12-29
Data wejścia w życie: 2011-12-29
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka nieruchomościami, geodezja, geologia i kartografia
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [1014,24 KB], data ogłoszenia pliku: 2012-02-01

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Irena Zwierzyńska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Irena Zwierzyńska
Data wytworzenia informacji 2012-02-01
Data udostępnienia informacji 2012-02-01