wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

Szczegóły informacji:

REALIZACJA PROJEKTU (AKTUALNOŚCI)

Data: 2006-05-18
Autor: Referat d/s Inwestycji
Treść informacji / streszczenie:

* 16 styczeń 2008r. - została zawarta umowa PFP/FS/07/08 pomiędzy Gminą Kobyłka, Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie a firmą WYG International Sp. z o.o., ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa, - Kontrakt Nr 7 - Działania promocyjne zwiazane z realizacją Projektu Grupowego Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/005 "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin - Kobyłka".

* 18 październik 2007r. - wszczęte postępowanie na Kontrakt Nr 7 - Działania promocyjne zwiazane z realizacją Projektu Grupowego Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/005 "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin - Kobyłka".

* 20 lipiec 2007r. - została zawarta umowa UM 220/U/07 pomiędzy Gminą Kobyłka a Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Robót Inżynieryjnych "INŻYNIERIA" Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 9, 09-100 Płońsk - Lider; Sato Sp. z o.o., ul. Antoniukowska 4, 15-845 Białystok, - na realizację Roboty budowlanej Kontrakt nr 3, "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kobyłce" w ramach Projektu Funduszu Spójności nr 2005/PL/16/C/PE/005 "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kobyłka".

* 6 lipiec 2007r. - Zarządzenie Burmistrza Miasta Kobyłka Nr 58/07 zmieniające Zarządzenie Nr 27/07 z dnia 25.04.2007r. w sprawie powołania Zespółu ds. Pojektu Funduszu Spójności.

* 21 maj 2007r. - Zarządzenie Burmistrza Miasta Kobyłka Nr 36/07 zmieniające Zarządzenie Nr 27/07 z dnia 25.04.2007r. w sprawie powołania Zespółu ds. Pojektu Funduszu Spójności.

* 25 kwiecień 2007r. - Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kobyłka Nr 27/07 został powołany Zespół ds. Pojektu Funduszu Spójności.

* 13 kwiecień 2007r. - wszczęte postępowanie na: Kontrakt nr 3, "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kobyłce" w ramach Projektu nr 2005/PL/16/C/PE/005 "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji WołominóKobyłka"

* 2 kwiecień 2007r. - wszczęte postępowanie na: "Rozbudowa sieci zewnętrznej wodno-kanal* 16 styczeń 2008r. - została zawarta umowa PFP/FS/07/08 pomiędzy Gminą Kobyłka, Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie a firmą WYG International Sp. z o.o., ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa, - Kontrakt Nr 7 - Działania promocyjne zwiazane z realizacją Projektu Grupowego Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/005 "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin - Kobyłka".

* 18 październik 2007r. - wszczęte postępowanie na Kontrakt Nr 7 - Działania promocyjne zwiazane z realizacją Projektu Grupowego Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/005 "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin - Kobyłka".

* 20 lipiec 2007r. - została zawarta umowa UM 220/U/07 pomiędzy Gminą Kobyłka a Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Robót Inżynieryjnych "INŻYNIERIA" Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 9, 09-100 Płońsk - Lider; Sato Sp. z o.o., ul. Antoniukowska 4, 15-845 Białystok, - na realizację Roboty budowlanej Kontrakt nr 3, "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kobyłce" w ramach Projektu Funduszu Spójności nr 2005/PL/16/C/PE/005 "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kobyłka".

* 6 lipiec 2007r. - Zarządzenie Burmistrza Miasta Kobyłka Nr 58/07 zmieniające Zarządzenie Nr 27/07 z dnia 25.04.2007r. w sprawie powołania Zespółu ds. Pojektu Funduszu Spójności.

* 21 maj 2007r. - Zarządzenie Burmistrza Miasta Kobyłka Nr 36/07 zmieniające Zarządzenie Nr 27/07 z dnia 25.04.2007r. w sprawie powołania Zespółu ds. Pojektu Funduszu Spójności.

* 25 kwiecień 2007r. - Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kobyłka Nr 27/07 został powołany Zespół ds. Pojektu Funduszu Spójności.

* 13 kwiecień 2007r. - wszczęte postępowanie na: Kontrakt nr 3, "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kobyłce" w ramach Projektu nr 2005/PL/16/C/PE/005 "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji WołominóKobyłka"

* 2 kwiecień 2007r. - wszczęte postępowanie na: "Rozbudowa sieci zewnętrznej wodno-kanal* 16 styczeń 2008r. - została zawarta umowa PFP/FS/07/08 pomiędzy Gminą Kobyłka, Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie a firmą WYG International Sp. z o.o., ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa, - Kontrakt Nr 7 - Działania promocyjne zwiazane z realizacją Projektu Grupowego Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/005 "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin - Kobyłka".

* 18 październik 2007r. - wszczęte postępowanie na Kontrakt Nr 7 - Działania promocyjne zwiazane z realizacją Projektu Grupowego Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/005 "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin - Kobyłka".

* 20 lipiec 2007r. - została zawarta umowa UM 220/U/07 pomiędzy Gminą Kobyłka a Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Robót Inżynieryjnych "INŻYNIERIA" Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 9, 09-100 Płońsk - Lider; Sato Sp. z o.o., ul. Antoniukowska 4, 15-845 Białystok, - na realizację Roboty budowlanej Kontrakt nr 3, "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kobyłce" w ramach Projektu Funduszu Spójności nr 2005/PL/16/C/PE/005 "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kobyłka".

* 6 lipiec 2007r. - Zarządzenie Burmistrza Miasta Kobyłka Nr 58/07 zmieniające Zarządzenie Nr 27/07 z dnia 25.04.2007r. w sprawie powołania Zespółu ds. Pojektu Funduszu Spójności.

* 21 maj 2007r. - Zarządzenie Burmistrza Miasta Kobyłka Nr 36/07 zmieniające Zarządzenie Nr 27/07 z dnia 25.04.2007r. w sprawie powołania Zespółu ds. Pojektu Funduszu Spójności.

* 25 kwiecień 2007r. - Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kobyłka Nr 27/07 został powołany Zespół ds. Pojektu Funduszu Spójności.

* 13 kwiecień 2007r. - wszczęte postępowanie na: Kontrakt nr 3, "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kobyłce" w ramach Projektu nr 2005/PL/16/C/PE/005 "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji WołominóKobyłka"

* 2 kwiecień 2007r. - wszczęte postępowanie na: "Rozbudowa sieci zewnętrznej wodno-kanal* 16 styczeń 2008r. - została zawarta umowa PFP/FS/07/08 pomiędzy Gminą Kobyłka, Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie a firmą WYG International Sp. z o.o., ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa, - Kontrakt Nr 7 - Działania promocyjne zwiazane z realizacją Projektu Grupowego Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/005 "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin - Kobyłka".

* 18 październik 2007r. - wszczęte postępowanie na Kontrakt Nr 7 - Działania promocyjne zwiazane z realizacją Projektu Grupowego Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/005 "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin - Kobyłka".

* 20 lipiec 2007r. - została zawarta umowa UM 220/U/07 pomiędzy Gminą Kobyłka a Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Robót Inżynieryjnych "INŻYNIERIA" Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 9, 09-100 Płońsk - Lider; Sato Sp. z o.o., ul. Antoniukowska 4, 15-845 Białystok, - na realizację Roboty budowlanej Kontrakt nr 3, "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kobyłce" w ramach Projektu Funduszu Spójności nr 2005/PL/16/C/PE/005 "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kobyłka".

* 6 lipiec 2007r. - Zarządzenie Burmistrza Miasta Kobyłka Nr 58/07 zmieniające Zarządzenie Nr 27/07 z dnia 25.04.2007r. w sprawie powołania Zespółu ds. Pojektu Funduszu Spójności.

* 21 maj 2007r. - Zarządzenie Burmistrza Miasta Kobyłka Nr 36/07 zmieniające Zarządzenie Nr 27/07 z dnia 25.04.2007r. w sprawie powołania Zespółu ds. Pojektu Funduszu Spójności.

* 25 kwiecień 2007r. - Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kobyłka Nr 27/07 został powołany Zespół ds. Pojektu Funduszu Spójności.

* 13 kwiecień 2007r. - wszczęte postępowanie na: Kontrakt nr 3, "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kobyłce" w ramach Projektu nr 2005/PL/16/C/PE/005 "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji WołominóKobyłka"

* 2 kwiecień 2007r. - wszczęte postępowanie na: "Rozbudowa sieci zewnętrznej wodno-kanal* 16 styczeń 2008r. - została zawarta umowa PFP/FS/07/08 pomiędzy Gminą Kobyłka, Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie a firmą WYG International Sp. z o.o., ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa, - Kontrakt Nr 7 - Działania promocyjne zwiazane z realizacją Projektu Grupowego Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/005 "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin - Kobyłka".

* 18 październik 2007r. - wszczęte postępowanie na Kontrakt Nr 7 - Działania promocyjne zwiazane z realizacją Projektu Grupowego Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/005 "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin - Kobyłka".

* 20 lipiec 2007r. - została zawarta umowa UM 220/U/07 pomiędzy Gminą Kobyłka a Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Robót Inżynieryjnych "INŻYNIERIA" Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 9, 09-100 Płońsk - Lider; Sato Sp. z o.o., ul. Antoniukowska 4, 15-845 Białystok, - na realizację Roboty budowlanej Kontrakt nr 3, "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kobyłce" w ramach Projektu Funduszu Spójności nr 2005/PL/16/C/PE/005 "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kobyłka".

* 6 lipiec 2007r. - Zarządzenie Burmistrza Miasta Kobyłka Nr 58/07 zmieniające Zarządzenie Nr 27/07 z dnia 25.04.2007r. w sprawie powołania Zespółu ds. Pojektu Funduszu Spójności.

* 21 maj 2007r. - Zarządzenie Burmistrza Miasta Kobyłka Nr 36/07 zmieniające Zarządzenie Nr 27/07 z dnia 25.04.2007r. w sprawie powołania Zespółu ds. Pojektu Funduszu Spójności.

* 25 kwiecień 2007r. - Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kobyłka Nr 27/07 został powołany Zespół ds. Pojektu Funduszu Spójności.

* 13 kwiecień 2007r. - wszczęte postępowanie na: Kontrakt nr 3, "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kobyłce" w ramach Projektu nr 2005/PL/16/C/PE/005 "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji WołominóKobyłka"

* 2 kwiecień 2007r. - wszczęte postępowanie na: "Rozbudowa sieci zewnętrznej wodno-kanal* 16 styczeń 2008r. - została zawarta umowa PFP/FS/07/08 pomiędzy Gminą Kobyłka, Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie a firmą WYG International Sp. z o.o., ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa, - Kontrakt Nr 7 - Działania promocyjne zwiazane z realizacją Projektu Grupowego Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/005 "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin - Kobyłka".

* 18 październik 2007r. - wszczęte postępowanie na Kontrakt Nr 7 - Działania promocyjne zwiazane z realizacją Projektu Grupowego Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/005 "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin - Kobyłka".

* 20 lipiec 2007r. - została zawarta umowa UM 220/U/07 pomiędzy Gminą Kobyłka a Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Robót Inżynieryjnych "INŻYNIERIA" Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 9, 09-100 Płońsk - Lider; Sato Sp. z o.o., ul. Antoniukowska 4, 15-845 Białystok, - na realizację Roboty budowlanej Kontrakt nr 3, "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kobyłce" w ramach Projektu Funduszu Spójności nr 2005/PL/16/C/PE/005 "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kobyłka".

* 6 lipiec 2007r. - Zarządzenie Burmistrza Miasta Kobyłka Nr 58/07 zmieniające Zarządzenie Nr 27/07 z dnia 25.04.2007r. w sprawie powołania Zespółu ds. Pojektu Funduszu Spójności.

* 21 maj 2007r. - Zarządzenie Burmistrza Miasta Kobyłka Nr 36/07 zmieniające Zarządzenie Nr 27/07 z dnia 25.04.2007r. w sprawie powołania Zespółu ds. Pojektu Funduszu Spójności.

* 25 kwiecień 2007r. - Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kobyłka Nr 27/07 został powołany Zespół ds. Pojektu Funduszu Spójności.

* 13 kwiecień 2007r. - wszczęte postępowanie na: Kontrakt nr 3, "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kobyłce" w ramach Projektu nr 2005/PL/16/C/PE/005 "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji WołominóKobyłka"

* 2 kwiecień 2007r. - wszczęte postępowanie na: "Rozbudowa sieci zewnętrznej wodno-kanal* 16 styczeń 2008r. - została zawarta umowa PFP/FS/07/08 pomiędzy Gminą Kobyłka, Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie a firmą WYG International Sp. z o.o., ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa, - Kontrakt Nr 7 - Działania promocyjne zwiazane z realizacją Projektu Grupowego Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/005 "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin - Kobyłka".

* 18 październik 2007r. - wszczęte postępowanie na Kontrakt Nr 7 - Działania promocyjne zwiazane z realizacją Projektu Grupowego Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/005 "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin - Kobyłka".

* 20 lipiec 2007r. - została zawarta umowa UM 220/U/07 pomiędzy Gminą Kobyłka a Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Robót Inżynieryjnych "INŻYNIERIA" Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 9, 09-100 Płońsk - Lider; Sato Sp. z o.o., ul. Antoniukowska 4, 15-845 Białystok, - na realizację Roboty budowlanej Kontrakt nr 3, "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kobyłce" w ramach Projektu Funduszu Spójności nr 2005/PL/16/C/PE/005 "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kobyłka".

* 6 lipiec 2007r. - Zarządzenie Burmistrza Miasta Kobyłka Nr 58/07 zmieniające Zarządzenie Nr 27/07 z dnia 25.04.2007r. w sprawie powołania Zespółu ds. Pojektu Funduszu Spójności.

* 21 maj 2007r. - Zarządzenie Burmistrza Miasta Kobyłka Nr 36/07 zmieniające Zarządzenie Nr 27/07 z dnia 25.04.2007r. w sprawie powołania Zespółu ds. Pojektu Funduszu Spójności.

* 25 kwiecień 2007r. - Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kobyłka Nr 27/07 został powołany Zespół ds. Pojektu Funduszu Spójności.

* 13 kwiecień 2007r. - wszczęte postępowanie na: Kontrakt nr 3, "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kobyłce" w ramach Projektu nr 2005/PL/16/C/PE/005 "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji WołominóKobyłka"

* 2 kwiecień 2007r. - wszczęte postępowanie na: "Rozbudowa sieci zewnętrznej wodno-kanal

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Maria Szerszeń
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Referat d/s Inwestycji
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Referat d/s Inwestycji
Data wytworzenia informacji 2006-05-18
Data udostępnienia informacji 2006-05-18