wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wydział Obsługi Wewnętrznej
Nazwa skrócona: Wydział Obsługi Wewnętrznej
Symbol: WOW
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miasta Kobyłka
Wołomińska 1
Kobyłka 05-230
Komórka nadrzędna merytorycznie: SEKRETARZ MIASTA
Komórka nadrzędna organizacyjnie: SEKRETARZ MIASTA
Dni i godziny pracy: Poniedziałek w godz. 10.00 - 18.00
Wtorek - Piątek w godz. 8.00 - 16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek w godz. 10.00 - 18.00
Wtorek - Piątek w godz. 8.00 - 16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

W zakresie działania Wydziału obsługi wewnętrznej pozostają zagadnienia wynikające z w właściwych ustaw dotyczących:
1) Rady, Komisji Rady i Radnych;
2) Prawa Pracy;
3) Bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej;
4) Skarg i wniosków;
5) Archiwizacji dokumentów;
6) Wyborów i referendów;
7) Konsultacji Społecznych;
8) Ogłaszania aktów prawa miejscowego;
9) Informatyzacji i baz danych;
10) Podpisu elektronicznego;
11) Obsługi prawnej.

 Kadra kierownicza:

KIEROWNIK WYDZIAŁU OBSŁUGI WEWN TRZNEJ

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Kobyłka

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Sylwia Rowicka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Sylwia Rowicka
Data wytworzenia informacji 2007-06-05
Data udostępnienia informacji 2007-06-05