wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wydział projektów
Nazwa skrócona: Wydział projektów
Symbol: WP
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miasta Kobyłka
Wołomińska 1
Kobyłka 05-230
Komórka nadrzędna merytorycznie: ZAST PCA BURMISTRZA
Komórka nadrzędna organizacyjnie: ZAST PCA BURMISTRZA
Dni i godziny pracy: poniedziałek w godz. 10.00 - 18.00
wtorek - piątek w godz. 8.00- 16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek w godz. 10.00 - 18.00
wtorek - piątek w godz. 8.00- 16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

W zakresie działania Wydziału projektów pozostają zagadnienia wynikające z właściwych ustaw dotyczących:
1) Finansów publicznych;
2) Budownictwa.
2. W zakresie działania Wydziału pozostają także zagadnienia dotyczące:
1) Funduszy zewnętrznych, w tym monitorowanie możliwości ich pozyskiwania;
2) Przygotowania i realizacji procesów inwestycyjnych nieobsługiwanych przez Wydział Infrastruktury;
3) Realizacji projektów.
3. Pracownicy Wydziału projektów w związku ze swoim zakresem działania:
1) Prowadzą czynności cywilno-prawne;
2) Realizują postępowania o zamówienia publiczne;
3) Przygotowują projekty aktów prawnych (uchwały i zarządzenia);
4) Realizują uchwały i zarządzenia;
5) Udzielają informacji;
6) Obsługują interesantów oraz prowadzą czynności kancelaryjne;
7) Monitorują i koordynują realizację projektów;
8) Sporządzają i aktualizują właściwe plany budżetowe;
9) Realizują budżet, a w szczególności monitorują zgodność wykonywania budżetu z właściwymi planami oraz dokonują kontroli finansowej, o której mowa w ustawie o finansach publicznych.

 Kadra kierownicza:

 Stanowiska pracy:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Sylwia Rowicka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Sylwia Rowicka
Data wytworzenia informacji 2007-06-05
Data udostępnienia informacji 2007-06-05